Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

 • Verlenging landingsbanen voor PC 124 & PC 200

  Gepubliceerd: maandag 18 september 2023 10:14

  Met een landingsbaan kan een werknemer zijn prestaties verminderen tot hij/zij met pensioen gaat.Om recht te hebben op een tijdskrediet landingsbaan, moet de werknemer voldoen aan de verschillende toegangsvoorwaarden bij de werkgever. Deze toegangsvoorwaarden lopen echter niet steeds gelijk met de voorwaarden voor het recht op uitkeringen van de RVA. Voorwaarden recht op uitkering Voldoen […]

  Lees meer

 • Fiscaal voordeel tot 180 uur – Wet gepubliceerd.

  Gepubliceerd: maandag 18 september 2023 10:01

  Sinds 1 januari 2021 kan een bouwvakker 130 overuren presteren die een fiscale voorkeursbehandeling genieten. Er was een vermindering in de personenbelasting van de werknemer, en de werkgever hoefde een deel van de bedrijfsvoorheffing niet door te storten aan de fiscus. Het interprofessioneel kaderakkoord 2023-2024-2025 trekt dat maximum van 130 uur op naar 180 uur […]

  Lees meer

 • Eigendomsvoorbehoud: nuttig in de theorie of ook in de praktijk?

  Gepubliceerd: maandag 18 september 2023 09:55

  1. Algemeen Bij eigendomsvoorbehoud worden goederen geleverd, maar gaat de eigendom nog niet op de ontvanger over. Dat gebeurt pas als aan een aanvullende voorwaarde is voldaan. Indien en zolang niet aan de voorwaarde is voldaan, verkrijgt de ontvanger nog niet de eigendom over het betrokken goed. Voor aannemers die ook leverancier van roerende goederen […]

  Lees meer

 • Elektronische C3.2A vanaf 1 september 2023

  Gepubliceerd: woensdag 13 september 2023 10:18

  Het C3.2A document is een genummerde controlekaart die elke werknemer, die tijdelijk werkloos wordt gesteld, bij zich moet hebben. Voor de werknemers uit de bouwsector geldt deze verplichting vanaf de eerste dag van de maand, ongeacht of er tijdelijke werkloosheid wordt ingevoerd of niet. Op dit document duidt de werknemer aan wanneer hij tijdelijk werkloos […]

  Lees meer

 • Koopkrachtpremie in pc 124 & pc 200

  Gepubliceerd: maandag 11 september 2023 09:53

  Arbeiders PC 124 Het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf heeft in de cao van 26 juni 2023 voor de arbeiders in de bouwsector een sectorale regeling uitgewerkt voor de toekenning van een eenmalige koopkrachtpremie. Voorwaarden voor de toekenning De koopkrachtpremie moet worden toegekend door bedrijven die in 2022 een hoge of uitzonderlijk hoge winst hebben […]

  Lees meer

 • Vakantieregeling 2024 provincie Antwerpen inhaalrustdagen – feestdagen 2024

  Gepubliceerd: woensdag 06 september 2023 11:04

  In overleg met de sociale partners beveelt Embuild Antwerpen voor de Provincie Antwerpen volgende vakantieregelingvoor 2024 aan:

  Lees meer

 • De prijsherziening: Klare wijn over het principe

  Gepubliceerd: woensdag 06 september 2023 09:52

  1. Wat is een prijsherzieningsclausule De prijsherziening is een contractueel beding om de aanvankelijk overeengekomen prijs te herzien. De prijsherzieningsclausule legt de modaliteiten van de herziening vast. Voorbeelden van modaliteiten zijn: 2. Welke parameters gebruik ik in een prijsherziening? In de formule die de prijsherziening aangeeft, dient u gebruik te maken van objectieve en controleerbare […]

  Lees meer

 • Herinvoering relance overuren

  Gepubliceerd: maandag 28 augustus 2023 10:32

  Begin van 2023 was er al vrij snel een akkoord binnen de groep van 10 over een verderzetting van de relance-overuren en de verhoging tot 180 overuren met een fiscaal voordeel. Dit alles kaderde zich binnen het interprofessioneel akkoord van 2023-2024. Uiteindelijk keurde de regering deze voorstellen ook goed tijdens de ministerraad van 12 mei […]

  Lees meer

 • Wijzigingen mobiliteit na sectorakkoord 2023-2024

  Gepubliceerd: maandag 28 augustus 2023 10:14

  Het sectorakkoord voor 2023-2024 heeft enkele aanpassingen over mobiliteit doorgevoerd. Deze treden in werking op 1 september 2023. De CAO van 4 juli 2023 past de kilometergrens aan van de mobiliteitsdag die werd ingevoerd door de CAO van 30 september 2019 betreffende de tegemoetkoming in de reiskosten. Op basis daarvan heeft een arbeider recht op […]

  Lees meer

 • Eigendomsvoorbehoud | De reddingsboei in de golf van faillissementen

  Gepubliceerd: maandag 28 augustus 2023 09:55

  Bij eigendomsvoorbehoud worden goederen geleverd, maar gaat de eigendom nog niet op de ontvanger over. Dat gebeurt pas als aan een aanvullende voorwaarde is voldaan. Indien en zolang niet aan de voorwaarde is voldaan, verkrijgt de ontvanger nog niet de eigendom over het betrokken goed. Voor aannemers die ook leverancier van roerende goederen zijn, zoals […]

  Lees meer

Recente berichten

Categorieën

Dialog

Tekst

Ok Annuleer