Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

 • Communie kind: recht op klein verlet?

  Gepubliceerd: vrijdag 19 april 2024 09:51

  In deze periode komen er wellicht heel wat vragen rond het opnemen van klein verlet ter gelegenheid van de communie van het kind van één van je werknemers. Belangrijk om te weten is dat er voor de eerste communie of het lentefeest in de algemene regeling geen recht op klein verlet is voorzien. Indien een […]

  Lees meer

 • Weerverletszegels 2024

  Gepubliceerd: maandag 15 april 2024 11:08

  In de komende periode worden de weerverletzegels voor de bouwarbeiders met RSZ-kengetal 024 en 054 verzonden naar de arbeiders die er recht op hebben. Zij kunnen dan het bedrag, 2% op het brutoloon over 2023, laten uitbetalen via hun vakbond of de PDOK. De betaling van het bedrag zelf zal pas gebeuren vanaf 29 april […]

  Lees meer

 • Projectsuccessen verzekerd: een diepgaande blik op omgevingsvergunningsmanagement

  Gepubliceerd: vrijdag 12 april 2024 16:01

  De omgevingsvergunning. Bent u er bekend mee? Het is goed mogelijk dat u als aannemer in staat voor het bekomen van de vergunning of de wijzigende vergunning. Er kunnen obstakels optreden bij het aanvragen van dergelijke vergunning. Denk maar aan het NIMBY-syndroom (Not In My Backyard) dat welig tiert in buurtcomités. Dan spreken we nog […]

  Lees meer

 • Loonbonus cao nr. 90: verlies de deadline voor de indiening niet uit het oog!

  Gepubliceerd: vrijdag 12 april 2024 15:22

  Loonbonusplannen met een referteperiode van een volledig kalenderjaar moeten voor eind april worden ingediend. Ondernemingen met een vakbondsafvaardiging moeten het bonusplan indienen via een specifieke cao, conform de cao-wet. Is er geen vakbondsafvaardiging in de onderneming, dan kan de loonbonus worden ingevoerd door een cao of door een toetredingsakte, naar keuze van de werkgever. De procedure van invoering door […]

  Lees meer

 • Medische overmacht: ‘Terug Naar Werk’-fonds

  Gepubliceerd: vrijdag 12 april 2024 15:12

  Na lang wachten is het ‘Terug Naar Werk’-fonds sinds 1 april 2024 actief. Het koninklijk besluit (KB) werd gepubliceerd op 2 april in het Belgisch Staatsblad. Wat deze inwerkingtreding met zich meebrengt bij een uitdienststelling vanwege medische overmacht leest u in het artikel hieronder. Wat was tot heden de verplichting en wat verandert er vanaf […]

  Lees meer

 • Federal Learning Account – Werkgevers ondersteunen de uitrol niet

  Gepubliceerd: vrijdag 12 april 2024 14:51

  De komst van het Federal Learning Account heeft al voor heel wat ophef gezorgd. Eind maart communiceerden werkgeversorganisaties VBO FEB, Boerenbond, UCM, Unisoc en Unizo het volgende: “Op 1 april treedt de wet tot invoering van de Federal Learning Account (FLA) in werking. De FLA is een registratietool waarin alle opleidingen aangeboden aan elke werknemer […]

  Lees meer

 • Herziening van overheidsopdrachten volgens artikel 38/11 AUR

  Gepubliceerd: maandag 25 maart 2024 11:41

  Artikel 38/11 AUR is de juridische grondslag voor de aanbesteder en voor de aannemer om een herziening te vorderen van de opdracht in de vorm van een termijnverlenging, schadevergoeding of verbreking. De herziening van artikel 38/11 AUR kan worden gevorderd bij nalatigheden, vertragingen of welke feiten dan ook die ten laste van de andere partij […]

  Lees meer

 • Werken op feest- en inhaalrustdagen

  Gepubliceerd: maandag 25 maart 2024 10:33

  Volgende week maandag 1 april is het Paasmaandag, één van de 10 wettelijke feestdagen van 2024. De bouwbedrijven sluiten ook de deuren op dinsdag 2 april. Dat is zo afgesproken door de sociale partners in het kader van de arbeidsduurvermindering. Op feestdagen en inhaalrustdagen mag er in principe niet gewerkt worden. Maar mag een aannemer in […]

  Lees meer

 • Indexering van de lonen PC 124 op 1 april 2024

  Gepubliceerd: zondag 24 maart 2024 11:00

  De bruto uurlonen van de arbeiders PC 124 worden elk kwartaal aangepast aan de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex. Enkel bij een negatieve index niet, dan wordt deze verrekend op de eerstvolgende positieve index. De verhoging op 1 april 2024 bedraagt 0,95% berekend op de minimumlonen. Je vindt de bedragen van de verhogingen die bij […]

  Lees meer

 • KB 213: fiscaal voordelige overuren tijdens de zomerperiode!

  Gepubliceerd: vrijdag 15 maart 2024 13:24

  Op 31 maart springt de klok weer een uur vooruit! Met de start van het zomeruur kunnen er in de bouwsector bijkomende overuren gepresteerd worden die fiscaal voordelig zijn voor zowel de werkgever als de werknemer. Overeenkomstig art. 7 van het K.B. nr. 213 mogen de bouwbedrijven de grenzen van de norma­le arbeids­duur naar rato […]

  Lees meer

Recente berichten

Categorieën

Dialog

Tekst

Ok Annuleer