Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

ESG en CSRD – Waarom uw bedrijf niet kan ontsnappen aan duurzaamheid

24 juni 2024

Een nieuwe realiteit voor bedrijven in de bouwsector

In de snel evoluerende wereld speelt duurzaamheid meer dan ooit een centrale rol. ESG, wat staat voor Environmental, Social, Governance, is niet langer alleen een kwestie van ethiek, maar wordt steeds meer gezien als een cruciale factor voor bedrijfssucces op de lange termijn.

Met de invoering van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in de EU wordt duurzaamheidsrapportering een verplichting voor grote ondernemingen. De impact ervan strekt zich uit tot de hele waardeketen.

De waardeketen is het geheel van activiteiten die een product of dienst doorloopt vanaf de oorsprong tot aan de uiteindelijke levering aan de klant, inclusief alle tussenliggende stappen en processen. Het omvat alle betrokken partijen, van grondstoffenleveranciers en fabrikanten tot distributeurs, detailhandelaren, leveranciers, verkopers, hoofdaannemers, onderaannemers en eindgebruikers.

Verplichte rapportering voor grote ondernemingen

Vanaf 2026 zijn grote ondernemingen verplicht om te rapporteren over hun ESG-prestaties voor het aanslagjaar 2025, indien ze voldoen aan twee van de drie criteria:

  • 250 werknemers
  • een netto omzet van 50 miljoen euro;
  • een balanstotaal van 25 miljoen euro.

Ik tracht om het concreet te maken voor u als aannemer uit de provincie Antwerpen. Worden op dit moment als “grote onderneming” aanzien, bedrijven zoals Besix, Aertssen, Artes, Colas, Eiffage, Deme, MBG, en vele anderen.

Maar duurzaamheidsrapportering raakt niet alleen de bouwsector. Ook potentiële opdrachtgevers uit andere sectoren, zoals grootwarenhuizen, autohandelaars en de chemische industrie, zullen over de duurzaamheid dienen te rapporteren.

Impact op alle bedrijven in de waardeketen

Zelfs voor bedrijven die niet verplicht zijn om te rapporteren, zal duurzaamheidsrapportering een impact hebben.

Deze bedrijven zullen bevraagd worden door “grote ondernemingen” over hun ESG-beleid. Ze moeten dus kunnen antwoorden op vragen over hoe het bedrijf omgaat met milieu, sociaal beleid en bestuur.

Bijvoorbeeld, in het kader van een bouwbedrijf kunnen vragen gaan over energiezuinige bouwmaterialen (E), veiligheidsprotocollen op de bouwplaats en toolboxmeetings (S), en transparantie in contractuele en financiële aangelegenheden (G).

Dit betekent dat ook KMO’s snel werk zullen moeten maken van een duurzaamheidsbeleid om aan de vragen van grote ondernemingen te kunnen voldoen.

Duurzaamheid als kans: hoe dan?

Het is belangrijk te benadrukken dat duurzaamheid niet alleen een administratieve last is, maar ook tal van kansen met zich meebrengt.

Voor bouwbedrijven zijn er kansen voor innovatie, verbeterde bedrijfsprestaties en groei. Het invoeren van maatregelen zoals het DNSH-principe, de CO²-prestatieladder en veiligheid op de werf via doorgedreven risicoanlyses, een goed veiligheids- en gezondheidsplan en opleidingen rond veiligheid biedt niet alleen voordelen voor het milieu en de samenleving. Het leidt ook tot kostenbesparingen, betere concurrentiepositie en nieuwe zakelijke mogelijkheden.

Embuild Antwerpen zal haar leden ondersteunen in hun duurzaamheidsbeleid via infosessies om ESG duidelijk uit te leggen. Nadien zullen wij concreet onze leden helpen bij het formuleren van de juiste antwoorden op elk vlak van ESG en duurzaamheid. Deze trajecten staan in de stijgers en zullen dit najaar worden uitgerold.

Kortom, duurzaamheidbeleid is een cruciale ontwikkeling waar bedrijven in de bouwsector niet omheen kunnen. Het is niet alleen een kwestie van naleving van regelgeving. Daarnaast biedt het ook een kans om te groeien en te innoveren naar een meer duurzame bedrijfsvoering.

Meer vragen bij dit onderwerp?

Word lid

Dialog

Tekst

Ok Annuleer