Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

FLA | Sociale partners in de bouwsector vragen uitstel aan minister Dermagne

24 juni 2024

Tijdens de vergadering van het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf op 13 juni spraken de sociale partners unaniem de wens uit dat Constructiv bedrijven zou helpen om individuele gegevens met betrekking tot gevolgde opleidingen te registreren in de Federal Learning Account (FLA). Constructiv heeft namelijk een schat aan informatie over de opleidingen die de arbeiders hebben gevolgd. Constructiv zou de plaats van de bedrijven kunnen innemen om de gegevens in haar bezit door te geven en zo de FLA’s te voltooien. Dit zou hun administratieve last aanzienlijk verlichten.

Als dit door technische beperkingen van de computerapplicatie van de FLA nog niet mogelijk mocht zijn, dan vragen de sociale partners aan de minister “om de inwerkingtreding van de verplichting voor bouwbedrijven uit te stellen totdat deze indeplaatsstelling volledig mogelijk is.”

Totdat we iets van de minister horen, dringen we er bij de bedrijven op aan om door te gaan met het invullen van de FLA. Ze hebben tot november de tijd om gegevens met betrekking tot 2024 in te voeren.

Dialog

Tekst

Ok Annuleer