Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Overheidsopdrachten, Overheidsopdrachten

Gouden tip bij het indienen van een claim in overheidsopdrachten

24 juni 2024

Als er iets misgaat op uw werf, zoals een wijzigingsbevel van de aanbesteder of het niet tijdig ontvangen van juiste plannen waardoor uw werkzaamheden vertraging oplopen, kunt u een claim indienen voor compensatie of vergoeding van de geleden schade.

Maar hoe doet u dit het beste?

De “cascade”-aanpak

Bij het indienen van een claim is het slim om meerdere gronden aan te voeren. Dit verhoogt de kans dat uw claim wordt geaccepteerd. Als de primaire grond niet succesvol is, kan de volgende grond in de rij worden overwogen.

Hier is hoe u dit doet:

1. Primaire grond: wijziging door de aanbesteder (art. 80 AUR)

Een wijziging wordt bewezen door:

  • een schriftelijk bevel
  • een mondeling bevel, waarvan de aannemer binnen de 48 uur bij aangetekend schrijven melding maakt, en dat door de aanbestedende overheid niet is weerlegd binnen de 3 werkdagen vanaf de ontvangst van deze brief.
  • een notitie in het dagboek (enkel voor minder belangrijke wijzigingen).

2. Feiten of fouten ten laste van de aanbesteder (art. 38/11 AUR)

Hiermee worden bedoeld: nalatigheden, vertragingen of andere feiten, zowel uit de précontractuele als contractuele fase.

3. Onvoorzienbare omstandigheden (art. 38/9 AUR)

Hier gaat het om omstandigheden die vreemd zijn aan de aanbesteder en die leiden tot ontwrichting van het contractueel evenwicht in uw nadeel.

Praktische tip: zet alles in uw briefwisseling

Neem alle bovenstaande gronden op in uw briefwisseling met de aanbesteder. Op deze manier zorgt u ervoor dat u nooit al uw eieren in één mand legt en vergroot u de kans op een succesvolle claim. Want als u een grond niet heeft opgenomen in uw briefwisseling bestaat de kans dat u zich hierop later niet meer kan beroepen.

Ik bedoel hiermee niet dat u specifiek naar alle gronden of artikelnummers moet verwijzen. Het is echter wel belangrijk dat u uw formuleringen zo algemeen mogelijk houdt, zodat uw argumenten onder elk van de genoemde gronden kunnen vallen.

Door deze “cascade”-aanpak toe te passen, bent u beter beschermd en vergroot u de kans op een eerlijke vergoeding voor uw schade.

Meer vragen bij dit onderwerp?

Word lid

Dialog

Tekst

Ok Annuleer