Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Ziekte van werknemer tijdens vakantie, wat is er veranderd vanaf 2024?

10 juni 2024

Volgens Europa moet elke werknemer kunnen genieten van een jaarlijkse vakantie van ten minste 4 weken met behoud van loon. België heeft hierdoor zijn wetgeving moeten aanpassen vanaf 1 januari 2024, zodat werknemers die ziek worden tijdens hun vakantie, nu de gemiste vakantiedagen kunnen recupereren na de arbeidsongeschiktheid.

Aangezien de vakantiemaanden voor de deur staan, zullen we hier nog kort de verplichtingen voor werknemers en werkgevers overlopen.

Verplichtingen werknemer

Werknemers die hun vakantiedagen willen overdragen wegens ziekte moeten:

  • de werkgever onmiddellijk verwittigen van hun verblijfsadres indien ze zich niet op hun thuisadres bevinden;
  • aan de werkgever een geneeskundig getuigschrift bezorgen binnen de twee werkdagen na het begin van de ziekte. Ingeval van overmacht, moeten ze het getuigschrift binnen een redelijke termijn bezorgen aan de werkgever. Deze verplichting geldt zelfs indien de vrijstelling van ziekteattest voor de eerste dag arbeidsongeschiktheid (in ondernemingen van minstens 50 werknemers) van toepassing is of zelfs wanneer de werkgever niet uitdrukkelijk vraagt naar de voorlegging van een ziekteattest;
  • aan de werkgever uitdrukkelijk meedelen dat ze gebruik wensen te maken van het recht op behoud van de vakantiedagen vanaf het einde van de periode van arbeidsongeschiktheid.


Verplichtingen werkgever

De werkgever moest het arbeidsreglement in overeenstemming brengen met deze nieuwe wetgeving.
Het arbeidsreglement bevat sindsdien de formaliteiten die de werknemer in orde moeten brengen wanneer hij/zij ziek wordt tijdens zijn jaarlijkse vakantie.
De wijziging moesten enkel worden bezorgd aan de inspectie.

Bron: Wet van 17 juli 2023 tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen met betrekking tot de samenloop van jaarlijkse vakantie en arbeidsongeschiktheid, BS 31 juli 2023.

Dialog

Tekst

Ok Annuleer