Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Sociaal recht, Arbeidstijdorganisatie, Overuren

280 fiscaal voordelige overuren voor wegenwerken

27 mei 2024

Tijdens de sectorale onderhandelingen 2020-21 werd overeengekomen om een verhoging te vragen van het aantal overuren die in aanmerking komen voor een gunstige fiscale behandeling. De sector wenste een verhoging tot 280 uren voor ondernemingen die wegen- of spoorwerken uitvoeren wanneer zij op verzoek van de aanbestedende diensten ’s nachts, tijdens het weekend, op feestdagen enz. moeten werken.

De regering gaf gehoor aan dit verzoek en paste de wetgeving aan maar de inwerkingtreding was afhankelijk van de voorafgaande goedkeuring door de Europese Commissie. Zeer recent heeft de Commissie een gunstig advies uitgebracht waardoor kon beslist worden om de maatregel effectief van toepassing te laten zijn. Eind vorige week werd dit door het Parlement goedgekeurd. Verwacht wordt dat de aangenomen teksten gepubliceerd worden in het Staatsblad in de loop van de maand mei om de maand erna, op 1 juni 2024, te kunnen in werking treden.

Dialog

Tekst

Ok Annuleer