Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Register werkend vennoten & helpers en inhoudingsplicht zelfstandigen

24 juni 2024

De programmawet van eind vorig jaar heeft een register van werkende vennoten en helpers ingesteld voor ondernemingen die werken in onroerende staat uitvoeren. Volgens de info die we hebben bekomen van het RSVZ en het kabinet van de bevoegde minister, zal de toepassing om de werkend vennoten en de helpers te registreren vanaf begin juli beschikbaar zijn (de registraties zouden eenvoudig via My Enterprise in de KBO verlopen).

RSVZ heeft hierover voorlopig nog geen officiële informatie verspreid, maar zal na het bouwverlof een uitgebreide informatiecampagne opstarten. Ondernemingen moeten tegen eind 2024 in orde zijn met de registraties van hun werkend vennoten en helpers.

Daarnaast heeft de Programmawet ook een inhoudingsplicht voor sociale schulden van zelfstandigen ingevoerd. Als in een onderneming die werken in onroerende staat uitvoert zelfstandigen actief zijn die schulden hebben wat hun sociale bijdragen betreft, zal deze onderneming met inhoudingsplicht worden aangeduid in een databank. Deze databank zal echter pas op een later ogenblik operationeel worden. De verplichting om ze te consulteren en desgevallend een inhouding toe te passen bij de betaling van de factuur, treedt dus nog niet onmiddellijk in werking (volgens onze info pas ten vroegste begin 2026). Informatie die u via andere kanalen zou opvangen dat dit nu al vanaf juli van toepassing zou zijn, moeten we dus tegenspreken.

Van zodra het RSVZ meer info verspreidt, zullen we hier meer uitgebreid over communiceren. De inschrijvingsverplichting in de KBO geldt vanaf 1 juli 2024, maar er geldt een overgangsperiode tot 30 december 2024. In de loop van september zal er een grote informatiecampagne komen vanuit de RSVZ, in samenwerking met Embuild.

Dialog

Tekst

Ok Annuleer