Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Federal Learning Account – Werkgevers ondersteunen de uitrol niet

12 april 2024

De komst van het Federal Learning Account heeft al voor heel wat ophef gezorgd. Eind maart communiceerden werkgeversorganisaties VBO FEB, Boerenbond, UCM, Unisoc en Unizo het volgende:

“Op 1 april treedt de wet tot invoering van de Federal Learning Account (FLA) in werking. De FLA is een registratietool waarin alle opleidingen aangeboden aan elke werknemer van alle
Belgische ondernemingen moeten worden geregistreerd. Die FLA is ingevoerd om het
individueel opleidingsrecht uit de Arbeidsdeal te beheren en te controleren. Sinds de start
van de besprekingen rond de wet hebben werkgevers meermaals hun bezorgdheden geuit
over de overhaaste manier waarop de tool wordt ontwikkeld en de kwaliteit ervan. Er werd
echter geen gehoor gegeven aan die bezorgdheden. Daarom kunnen de werkgevers de
uitrol van de Federal Learning Account niet ondersteunen.
Een goede opleidingscultuur is voor ondernemingen onontbeerlijk en moet een hoeksteen zijn
in hun beleid. De FLA zou daartoe moeten bijdragen. Maar door de slechte en onduidelijke
uitwerking, gaat de Federal Learning Account compleet aan dat doel voorbij. Het instrument
gaat uit van een volledig wantrouwen tegenover de werkgever, blinkt uit in administratieve
overlast en mist visie of richting.
De gezamenlijke werkgevers hebben hun bezorgdheden de afgelopen maanden op alle
mogelijke manieren geuit zowel in de verschillende werkgroepen als rechtstreeks aan de
minister van Werk, maar is genoodzaakt die nog maar eens te herhalen:

 1. De tool is gewoon niet klaar. Een aantal zaken – waarvan de registratie door
  opleidingsverstrekkers de belangrijkste is – voorzien in de wet, zitten niet in de huidige
  versie van de FLA. Ondernemingen – al dan niet met eigen informaticasystemen voor de
  opvolging van opleidingen – worden dus verplicht dit jaar bijkomend te investeren zonder
  te weten of deze investeringen compatibel zullen zijn met de toekomstige uitwerking van
  de tool. En werkgevers zullen opleidingen registreren die naderhand als dubbels
  ingevoerd worden door opleidingsverstrekkers. Opnieuw extra opvolging en
  administratie die bij de werkgever komt te liggen.
 2. De tool is gebaseerd op onduidelijke wetgeving en onwettige interpretaties die tot
  onzinnige én discriminerende situaties leiden. Dat zorgt voor bijzonder veel vragen en
  onzekerheid voor de ondernemingen. Daarnaast zorgt de oproep tot een retroactieve
  toepassing vanaf 1 januari, die niet eens in de wet staat, voor onnodige en onwettige
  administratieve rompslomp.
 3. Onze voorstellen tot vereenvoudiging van de tool kregen geen gehoor. Het harmoniseren
  van termijnen gebeurde niet, het grote aantal verplicht in te geven basiskenmerken werd
  niet herzien, het makkelijker registreren door verschillende vestigingen is niet voorzien,
  het ‘only once’-principe wordt niet maximaal ingezet en er ontbreken nog steeds
  duidelijke niet-technische instructies, die begrijpelijk zijn voor het bestemde
  doelpubliek, namelijk HR- en personeelsdiensten.
 4. De tool wordt uitgerold zonder een pilootproject die naam waardig. Op drie maanden
  tijd slaagden slechts vijf ondernemingen in een succesvolle registratie en dat slechts na
  veelvuldige tussenkomsten van de administratie (de overige 150 haakten af), zonder die
  tussenkomst was zelfs dat povere resultaat niet mogelijk geweest.
 5. Er is geen enkel begrip noch tegemoetkoming voor de complexiteit, kosten en
  administratieve lasten die met die nieuwe regelgeving gepaard gaan.
 6. Elke responsabilisering van de werknemer ontbreekt. De enige mogelijke hefboom werd
  last minute uit het systeem gehaald. Zo kan de werknemer naar hartenlust alle
  aangeboden opleidingen weigeren, wat de noodzakelijke leercultuur allesbehalve ten
  goede komt.

De Federal Learning Account dreigt uit te draaien op een regelrecht fiasco. Met de
inwerkingtreding van de wet in het vooruitzicht is de waslijst aan onduidelijkheden nog steeds
niet weggewerkt. Daarenboven zijn nog niet alle functionaliteiten voorzien. Dat maakt het voor
bedrijven onmogelijk om de FLA correct te gebruiken. Zolang de bevoegde instanties hun
huiswerk niet grondiger maken, kunnen wij de uitrol van de FLA in haar huidige vorm niet
ondersteunen”, aldus VBO, Boerenbond, UCM, Unisoc en Unizo.”

VBO FEB, Boerenbond, UCM, Unisoc, & Unizo. (2024, maart). Federal Learning Account – Werkgevers ondersteunen de  uitrol niet [Persbericht]. https://embuildantwerpen.be/wp-content/uploads/2024/04/FLA_Instructie_NL_29032024.docx

Dialog

Tekst

Ok Annuleer