Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Verandering van aanpak: Embuild Antwerpen blijft actief in factuurinvordering met respect voor nieuwe regelgeving

30 november 2023

Sinds 1 september 2023 zijn er nieuwe regels van kracht met betrekking tot factuurinvordering door bedrijven bij consumenten. Dit staat vastgelegd in de wet van 4 mei 2023. Boek XIX “Schulden van de consument” werd toen aan het Wetboek van economisch recht toegevoegd.

Deze regelgeving beperkt contractuele verwijlsintresten en de forfaitaire schadevergoeding. Bovendien wordt van ondernemingen vereist om bij wanbetaling door een klant-consument een kosteloze herinnering te sturen, gevolgd door een verplichte wachttermijn.

Deze wet heeft ook gevolgen voor de dienstverlening van Embuild Antwerpen aan haar leden. Voorheen kon u ons uw onbetaalde en onbetwiste facturen toesturen, waarna onze juridische dienst de wanbetaler aanmaande om te betalen. Bij uitblijvende reactie of betaling werd het dossier doorgestuurd naar een advocaat, die de wanbetaler op zijn beurt (gratis) aanmaande.

Vanaf 1 december 2023 komt er door deze wet een einde aan de bovenstaande procedure voor factuurinvordering. Embuild Antwerpen mag vanaf dan geen schulden meer invorderen voor haar leden.

Hoe ondersteunt Embuild Antwerpen u in geval van wanbetaling?

  1. Algemene Voorwaarden: Een controle van uw algemene voorwaarden met betrekking tot de beperkingen die de wet van 4 mei 2023 oplegt.
  2. Ingebrekestelling: Na ontvangst van het dossier stellen wij een ingebrekestelling op die voldoet aan de vereisten van de wet, welke u zelf vanaf uw briefhoofd verstuurt.
  3. Tussenkomst advocaat: Indien uw ingebrekestelling onbetaald blijft en niet wordt betwist, kunt u het dossier aan ons overdragen. Daarna sturen wij het door naar een advocaat voor een eerste gratis aanmaning aan de wanbetaler.

Ondanks deze veranderingen blijft Embuild Antwerpen zich onverminderd inzetten om haar leden te ondersteunen bij situaties van wanbetaling. Onze dienstverlening mag dan evolueren onder invloed van nieuwe wetgeving maar onze toewijding aan het beschermen van uw belangen blijft onveranderd sterk.

Meer vragen bij dit onderwerp?

Word lid

Dialog

Tekst

Ok Annuleer