Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Projectsuccessen verzekerd: een diepgaande blik op omgevingsvergunningsmanagement

12 april 2024

De omgevingsvergunning. Bent u er bekend mee? Het is goed mogelijk dat u als aannemer in staat voor het bekomen van de vergunning of de wijzigende vergunning.

Er kunnen obstakels optreden bij het aanvragen van dergelijke vergunning. Denk maar aan het NIMBY-syndroom (Not In My Backyard) dat welig tiert in buurtcomités.

Dan spreken we nog niet over NGO’s die zich verzetten tegen het vergunnen van uw project. Gekende voorbeelden zijn de protesten tegen het moderniseren van sluizen, de bouw van een modern stadion en het realiseren van Oosterweel.

Bovendien dient u er als aannemer rekening mee te houden dat de drempel voor een betrokkene om zich te verzetten tegen een vergunning vandaag vrij laag is.

Daarbovenop kan u geconfronteerd worden met complexe vergunningsprocedures met versterkte aandacht voor klimaat, natuur en water. Die regels zijn niet alleen talrijk maar wijzigen constant.

Om uw kansen op een positief omgevingsvergunningstraject te maximaliseren, dient u de aanvraag van een omgevingsvergunning te stroomlijnen. En dit kan u bereiken door het toepassen van omgevingsvergunningsmanagement.

Het doel van dit type management is om het dossier en de beslissing zo robuust mogelijk te maken, beredeneerd strategisch te kiezen en comfort te bieden aan de overheid.

Omgevingsvergunningsmanagement is gestoeld op volgende facetten:

Managen van de projectlocatie

In dit opzicht is het nuttig om een juridisch omgevingsrechtelijke analyse te maken van de grondpositie en omgeving. Zo kan u de mogelijke sterktes en zwaktes van die locatie in kaart brengen. Bij voorkeur gebeurt dit vóór het verkrijgen van de locatie.

Managen van de opmaak van de aanvraag

Hier moet u oog hebben voor de samenstelling van jouw projectteam. Een vooroverleg met de stakeholders kan toekomstige problemen vermijden.

Managen van de procedure

Hier krijgt u een paar vuistregels mee:

  • Wees u er van bewust wie de bevoegde overheid is voor de behandeling van de aanvraag. Dit kan bijvoorbeeld de gemeente, provincie of het Gewest zijn.
    • Wees op de hoogte van welke procedure u moet doorlopen: de gewone of de vereenvoudigde? En wees op de hoogte van de gevolgen die elke procedure met zich meebrengt.
    • Weet wanneer een dossier volledig en ontvankelijk is

U begrijpt dat een goed omgevingsvergunningsmanagement onontbeerlijk is voor u als aannemer. Daarom organiseert Embuild Antwerpen een webinar, gegeven door dé expert op dit vlak: Mr. Joris Geens van GSJ Advocaten.

Meer vragen bij dit onderwerp?

Word lid

Dialog

Tekst

Ok Annuleer