Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Nieuwe wetgeving over consumentenschulden aan ondernemingen

01 december 2023

Wat zegt de nieuwe wetgeving over consumentenschulden van 4 mei 2023?

Is je klant een consument (b2c overeenkomsten) die zijn schuld niet op de vervaldatum heeft betaald?

Je contractuele clausule met daarin verwijlinteresten en/of een forfaitaire schadeloosstelling mag je pas toepassen na een eerste gratis herinnering (gebruik daarvoor de modelbrief van Embuild) en na het verstrijken van een wachttermijn van minstens 14 dagen. Bovendien worden de rentevoet en de grootte van de forfaitaire schadeloosstelling ook begrensd.

Wanneer is deze wetgeving van toepassing?

Op alle overeenkomsten gesloten vanaf 01/09/2023. De wet geldt vanaf 01/09/2023.

Bij alle overeenkomsten gesloten vóór 01/09/2023 en waarbij de betalingsachterstand ligt na 01/12/2023. De wet geldt vanaf 01/12/2023 (bv. overeenkomst gesloten op 01/06/2023 en onbetaalde factuur vervallen op 15/12/2023).

Wat dient concreet te worden gedaan?

  • Pas je algemene aannemingsvoorwaarden aan volgens de nieuwe modelclausule van Embuild
  • Vermeld intussen al de nieuwe modelclausule van Embuild in je offerte en geef aan dat het om een afwijking gaat van de huidige bepaling van je algemene aannemingsvoorwaarden.
  • Waarschuw je klanten bij de overeenkomsten gesloten voor 01/09/2023 dat voor elke vervallen factuur na 1 december 2023 een nieuwe clausule van toepassing zal zijn wat de betalingen betreft en deel die clausule mee. Opgelet! De toepassing van de wet mag niet leiden tot het verhogen van het schadeloosstellingsbeding, tenzij met akkoord van de klant.
  • Heb je een vraag hierover? Neem dan contact op met Embuild Antwerpen of bekijk de nota van Embuild.

Waarom is dit belangrijk?

Als deze nieuwe wetgeving over consumentenschulden niet in acht neemt, dat wordt je clausule als niet-geschreven beschouwd en dan kan ze niet toegepast worden. Bovendien zouden er strafsancties kunnen gelden.

Meer vragen bij dit onderwerp?

Word lid

Dialog

Tekst

Ok Annuleer