Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Nieuwe Generieke Gids

07 maart 2022

Vanaf vandaag is er een nieuwe versie van de Generieke Gids van toepassing die gelijkaardig is aan de coronabarometer en ook werkt met drie fases en kleurcodes.

Deze nieuwe gids is tevens bedoeld voor eventuele toekomstige epidemieën en pandemieën.

• Code groen = De waakzaamheidsfase 

Deze fase omvat het basisniveau van bescherming. De maatregelen in de Gids zijn gericht op het beheersen van de epidemie, want de verspreiding wordt geacht onder controle te zijn. De werkgever kan, na overleg met de arbeidsarts, de preventieadviseur en het Comité (als er geen Comité aanwezig is, via de vakbondsafvaardiging of rechtstreeks met de werknemers) zelf bepalen welke concrete maatregelen hij nog toepast.

De basismaatregelen zijn nog steeds dezelfde: voldoende ventilatie, een goede (hand)hygiëne en zo veel mogelijk 1,5 m afstand houden. Als dit niet of moeilijk kan, worden zowel collectieve (bv. plaatsen van afschermingen) als persoonlijke beschermingsmiddelen aanbevolen (bv. het dragen van een mondmasker).

• Code oranje = De interventiefase 

Zij bevat maatregelen om een (dreigende) uitbraak onder controle te krijgen en/of de verspreiding van een virus te beperken. In deze fase is er sprake van meerdere besmette personen waardoor uitbraken kunnen ontstaan in een onderneming, een hele sector of regio.

De werkgever kan deze fase zelf activeren, na advies van de arbeidsarts. Ook de bevoegde overheid kan deze fase uitroepen. Er wordt dan bijvoorbeeld gedacht aan een gouverneur die voor een bepaald gebied of heel zijn provincie de passende maatregelen kan afkondigen.

• Code rood = De kritische fase 

Voorziet maatregelen die nodig zijn om een epidemie of pandemie in te dijken en een gehele of gedeeltelijke lockdown of sluiting van de onderneming te vermijden. Ook deze fase zal de werkgever zelf kunnen activeren na advies van de arbeidsarts. Maar code rood zal uiteraard meestal afgekondigd worden door de bevoegde overheid. De maatregelen in deze fase komen bovenop die van de voorgaande fasen.

De sociale partners binnen de Hoge Raad en het Kabinet van Minister van Werk Dermagne kwamen overeen dat we op 7 maart starten in code groen, de waakzaamheidsfase.

Een bepaalde sector, een bevoegde overheid of een onderneming kan op basis van objectieve indicatoren beslissen tot het activeren van een hogere fase.

Het sectorprotocol voor de bouw blijft voorlopig wel nog van toepassing.

Dialog

Tekst

Ok Annuleer