Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Nieuwe barema’s verplaatsingskosten vanaf 1 februari 2023

06 februari 2023

De tarieven voor de tussenkomsten van de werkgever in de kosten van de woon-werkverplaatsingen die de werknemers met eigen of openbaar vervoer maken, worden jaarlijks aangepast op 1 februari.

De nieuw barema’s (arbeiders PC 124 en bedienden PC 200) geldig vanaf 1 februari 2023 kan je raadplegen op de website: https://members.embuild.be/nl/bibliotheek/personeelsbeheerlonen-en-voordelenvergoedingen-en-terugbetaling-kosten

Voor de arbeiders PC 124 gaat het om een aanpassing van het bedrag van de terugbetaling van de reiskosten in de barema’s A (trein) en B (ander vervoer). Het bedrag van hun mobiliteitsvergoeding blijft ongewijzigd. In overeenstemming met de cao is de terugbetaling van de reiskosten uitgedrukt in een weekbedrag. Als de afstanden die de arbeider dagelijks aflegt verschillend zijn, moet je de tussenkomst pro rata berekenen.

Voor de bedienden PC 200 gaat het ook enkel om een aanpassing van de tussenkomsten in de reiskosten per trein en met eigen vervoer. Voor je bedienden die hun eigen vervoermiddel gebruiken, ben je als werkgever enkel verplicht om tussen te komen in de kosten als hun jaarlijkse bruto bezoldiging het bedrag van 29.680 euro niet overschrijdt. Bij openbaar vervoer is er geen loongrens.

De bedragen van de fietsvergoedingen zoals vastgelegd in de cao’s wijzigen op dit moment niet. In het PC 124 bedraagt de fietsvergoeding 0,24 euro/km. Voor de bedienden PC 200 is dit vastgesteld op 0,20 euro/km.

Dialog

Tekst

Ok Annuleer