Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Navigeren door fouten en leemten: een gids bij overheidsopdrachten

12 januari 2024

Als inschrijver aan een overheidsopdracht heb je een om een samenvattende opmeting of inventaris in te vullen indien die gevoegd is bij de opdrachtdocumenten. Opgelet: indien u fouten of leemten ontdekt in hoeveelheden, bent u verplicht om verbeteringen door te voeren.

Als we eerst naar de fouten kijken, is het belangrijk om te noteren dat u verbeteringen dient door te voeren voor (art. 79 KB Plaatsing-:

  1. Fouten ontdekt in de forfaitaire hoeveelheden;
  2. Fouten ontdekt in vermoedelijke hoeveelheden waarvoor de opdrachtdocumenten een dergelijke verbetering toelaten en op voorwaarde dat de voorgestelde verbetering minstens tien procent in meer of in min van de hoeveelheid van de post in kwestie bedraagt;

Deze verbeteringen worden doorgevoerd, rekening houdend met de andere opdrachtdocumenten en uw persoonlijke kennis of bevindingen.

Wanneer een hoeveelheid foutief is, lijkt logisch. Dit is wanneer de opgegeven hoeveelheid niet overeenstemt met degenen die volgens u in realiteit nodig is om de werken uit te voeren.

Uit de opsomming van artikel 79 KB Plaatsing kan u al afleiden dat er een andere set van regels van toepassing is wanneer u een forfaitaire hoeveelheid verbeterd dan wanneer u dit bij een vermoedelijke hoeveelheid doet.

Waar er geen specifieke voorwaarden gesteld voor het verbeteren van een forfaitaire hoeveelheid, zijn die er wel wanneer u een vermoedelijke hoeveelheid wenst te verbeteren.

Ten eerste mag u een vermoedelijke hoeveelheid maar verbeteren wanneer de opdrachtdocumenten dit toelaten.

Daarnaast is er een drempel voor de verbetering van vermoedelijke hoeveelheden.

De verbetering in min of in meer dient minstens 10% van de betrokken post te bedragen.

Een gewaarschuwde inschrijver is er twee waard: de verbetering die werd aangebracht zonder rekening te houden met de daartoe door de aanbestedende overheid gestelde voorwaarden, of het nu gaat over de drempel van 10% of een andere drempel, gesteld door het bestek, heeft de onregelmatigheid van de offerte tot gevolg.

Als inschrijver heeft u niet enkel de verplichting om (bepaalde) fouten in de hoeveelheden te signaleren, maar dient u dit ook te doen voor leemten.

Van een leemte is sprake indien een uit te voeren prestatie onder geen enkele post van de samenvattende opmetingsstaat kan worden ondergebracht. In die mate zelfs dat moet worden aangenomen dat de inschrijvingen ingediend door inschrijvers die de leemte niet hebben aangevuld, geen prijs bevatten voor die prestatie.

Uw verbeteringen neemt u op in een nota ter verantwoording.

Dit dient om u toe te laten om de juistheid van de verbeteringen, die volgens u moeten worden aangebracht, aan te tonen en te rechtvaardigen. Zo niet loopt u het risico dat de aanbesteder uw offerte beschouwt als “niet beantwoordend aan de samenvattende opmeting” en bijgevolg onregelmatig is.

Masterclass overheidsopdrachten

Op 4 maart organiseert Embuild Antwerpen haar Masterclass overheidsopdrachten over hoeveelheden tijdens overheidsopdrachten. Daar bespreken topadvocaten Kris Lemmens, Christophe Lenders, Ann Eeckhout & Marco Schoups alles wat u moet weten over hoeveelheden bij een openbare aanbestedingen.

Meer vragen bij dit onderwerp?

Word lid

Dialog

Tekst

Ok Annuleer