Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Mogen uw arbeiders werken tijdens het bouwverlof?

08 juni 2023

Elk jaar bevelen de werkgevers- en werknemersorganisaties, waaronder Embuild, per regio een bepaalde periode aan om collectief te sluiten, ook wel het bouwverlof genoemd. Hoewel het harmoniseren van het verlof onder de bouwbedrijven heel wat voordelen heeft, blijft het louter een aanbeveling en is het dus geen verplichting voor uw bedrijf om deze periode effectief te sluiten.

Volgt u het bouwverlof maar moeten enkele arbeiders toch doorwerken, dan kan dit mits toestemming van deze arbeiders. Zorg voor een uitdrukkelijke en schriftelijke verklaring waaruit blijkt de betrokken arbeiders inderdaad akkoord gaan om te werken tijdens het collectief bouwverlof en zorg dat die documenten ook op de werf aanwezig zijn als er controle komt.

Verder is het aanbevolen om een melding te doen aan de plaatselijke directie Toezicht op de Sociale Wetten. U vermeldt de concrete periode en de namen van de betrokken arbeiders. U vindt de volledige lijst van deze lokale diensten hier: Directies TSW.

Verwittig ook de arbeidsongevallenverzekeraar om problemen te vermijden indien één van uw werknemers juist op die dag een ongeval zou krijgen.

Wenst u toch een andere periode collectief te sluiten, dan kan dat na akkoord van de werknemers of van de vakbondsafvaardiging, indien er een in de onderneming bestaat. Daarna neemt u deze periode op in het arbeidsreglement en deelt u uw vakantie-akkoord mee aan de plaatselijke directie Toezicht op de Sociale Wetten.

Dialog

Tekst

Ok Annuleer