Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Loonbonus als extra motivatie

20 februari 2023

U kan als werkgever alle of een deel van uw werknemers belonen door hen een financieel voordeel toe te kennen wanneer vooraf vastgelegde collectieve doelstellingen worden behaald. Door zulke loonbonus toe te kennen zullen uw werknemers nog meer gemotiveerd zijn om optimaal te presteren.

Het wettelijk kader om een loonbonus toe te kennen, is terug te vinden in CAO nr. 90 van de NAR. Hierin vindt u alle regels terug om correct een niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel (of loonbonus) in te voeren in uw onderneming.

Een dergelijk voordeel kent u toe als de afgesproken doelstellingen behaald zijn. Deze doelstellingen moeten transparant, duidelijk omschreven en afgebakend zijn. Ook moeten ze meetbaar en te controleren zijn. Het is vooral ook essentieel dat de doelstellingen ‘kennelijk onzeker’ zijn bij het invoeren van het bonusplan. De loonbonus geniet een gunstige fiscale en parafiscale behandeling, zolang het bedrag ervan niet hoger is dan een bedrag dat jaarlijks geïndexeerd wordt. Voor 2023 is dit geïndexeerd bedrag gelijk aan € 3.948 bruto. Deze bonus is onderworpen aan een bijzondere bijdrage van 33% bij de werkgever en aan een bijzondere bijdrage van 13,07% bij de werknemer. Hij is vrijgesteld van belastingen ten belope van € 3.434.

Modeldocumenten

Om de bonus toe te kennen, moet er gebruik gemaakt worden van modelakten en -cao’s. Deze modellen kunnen worden gedownload op de website van de FOD WASO.

Ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging sluiten een toetredingsakte af terwijl ondernemingen met vakbondsafvaardiging de keuze hebben tussen een cao of een toetredingsakte. 

Het bonusplan dat via een toetredingsakte is opgesteld kan elektronisch worden ingevuld en ingediend bij de FOD WASO op www.bonusplannen.be. De toegang tot deze website is mogelijk via de elektronische identiteitskaart.

Het bonusplan dat via een collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten, kan niet elektronisch worden ingevuld, maar wel elektronisch worden ingediend: https://werk.belgie.be/nl/nieuws/dien-bonusplannen-en-caos-online.

Vóór 30 april

Een bonusplan moet worden neergelegd alvorens een derde van de referteperiode is verstreken, dit betekent ten laatste op 30 april.

Dialog

Tekst

Ok Annuleer