Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Het jaarverslag van de interne preventieadviseur moet weer voor 1 april klaar zijn!

20 februari 2023

Bij elke werkgever moet de interne preventieadviseur jaarlijks een verslag opmaken over de werkzaamheden en activiteiten tijdens het voorbije werkjaar. Dit verslag, ook wel het jaarverslag Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW) genoemd, geeft de werkgever en het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) een goed overzicht van de werking van de preventiedienst.

In het kader van het welzijn van de werknemers op het werk dient elke werkgever te beschikken over een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Deze dienst moet tenminste bestaan uit een preventieadviseur die aangeduid wordt onder de personeelsleden.
In ondernemingen met tot 20 werknemers kan de werkgever zelf de functie van preventieadviseur uitoefenen en het jaarverslag opmaken. Bij grotere ondernemingen zal dus een personeelslid deze taak op zich nemen.

Sinds 2018 is het niet meer nodig om dit jaarverslag nog op te sturen naar de bevoegde inspectiedienst. Het verslag moet echter nog wel jaarlijks opgesteld worden en dit uiterlijk op 31 maart 2023. Daarna moet het in de onderneming ter beschikking gehouden worden van de inspectiediensten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO).

Er worden modeldocumenten ter beschikking gesteld, conform de samenstelling van de interne dienst,  op de website van FOD WASO.

U vindt op deze website ook een verklarende nota die nuttig kan zijn bij het invullen van de modelformulieren.

Er is geen wettelijke bewaartermijn voorzien voor deze documenten maar algemeen wordt aangenomen dat deze 10 jaar bedraagt.

Bron: www.werk.belgie.be .

Dialog

Tekst

Ok Annuleer