Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Overheidsopdrachten, Overheidsopdrachten

Er gebeurt iets onvoorzien. Wat nu?

04 februari 2022

Op elke werf gebeurt er al wel eens iets dat u niet heeft voorzien. De voorbije maanden zelfs meer dan voordien. Inzake overheidsopdrachten bestaat er een regeling voor onvoorzienbare omstandigheden. Met onvoorzienbaar wordt bedoeld: omstandigheden die vreemd zijn aan de aanbesteder en die lijden tot ontwrichting van het contractueel evenwicht van de opdracht in het nadeel van de opdrachtnemer.

Zoals bijvoorbeeld de pandemie onvoorzienbaar was wanneer u een offerte indiende voor 8 maart 2020. Een ander voorbeeld is een plotse schaarste van materialen die u op een werf nodig heeft.

Wanneer er zich zo een onvoorzienbare gebeurtenis voordoet, dient u dit te melden volgens de spelregels van het overheidsopdrachtenrecht. De formaliteiten bestaan uit:

  • Een schriftelijke melding van het feit binnen de 30 dagen (art. 38/14 AUR)
  • Een schriftelijke melding van de invloed van het feit op de uitvoeringstermijn en de kostprijs van de opdracht binnen de 30 dagen (art. 38/15 AUR);
  • Het indienen van een schriftelijke vordering, becijferd en gerechtvaardigd binnen de 90 dagen na het proces-verbaal van voorlopige oplevering (art. 38/16).

U kan maar een vergoeding verkrijgen in het kader van een onvoorzienbare gebeurtenis wanneer de drempel van het “zeer belangrijk nadeel” wordt bereikt.

De drempel van het zeer belangrijk nadeel wordt bereikt als volgt:

  • De opdracht geplaatst op basis van de prijs alleen of waar het prijscriterium ten minste 50% uitmaakt van het totaal gewicht van de gunningscriteria : 2,5% van de oorspronkelijke waarde van de opdracht,

doch het zeer belangrijk nadeel is bereikt vanaf respectievelijk:

  • 175.000 € ( opdrachten tussen 7.500.000 en 15.000.000 €)
    • 225.000 € (opdrachten tussen 15.000.000 € et 30.000.000 €) en
    •  300.000 € (opdrachten boven de 30.000.000 €
  • Voor alle andere opdrachten: 2,5 % van de oorspronkelijke waarde van de opdracht

De laatste termijn die u in de gaten dient te houden, is deze van artikel 73 AUR. Wanneer u en de aanbesteder niet binnen de 30 maanden na het proces-verbaal van voorlopige oplevering een akkoord hebben bereikt, dan dient u de aanbesteder te dagvaarden. Bij gebreke waaraan uw recht om de betwiste posten te innen, vervalt.

Dialog

Tekst

Ok Annuleer