Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

De loonnorm voor 2023-2024 is 0%

09 juni 2023

Wat is een loonnorm?

Om de twee jaar wordt er voor de werkgevers in België een loonnorm vastgelegd, hierin staat bepaald hoeveel de loonkosten maximaal mogen stijgen over een periode van twee kalenderjaren.
In eerste instantie krijgen de sociale partners de opdracht deze vast te leggen, lukt dat niet dan zal de regering dit doen via een Koninklijk Besluit (KB). Voor de periode 2023-2024 geraakten de sociale partners er niet uit en werd deze dus door het KB van 13 mei 2023 bepaald op 0%.
De loonnorm werd ingesteld met als doelstelling er voor te zorgen dat onze lonen zich aanpassen conform de verwachte evolutie in de buurlanden zodanig dat dit geen nadelig effect zou hebben op ons concurrentievermogen ten aanzien van deze landen.
Het wettelijk kader werd hiervoor gecreëerd door de loonnormwet van 26 juli 1996.


Wat houdt deze loonnorm in?

De loonnorm bepaalt de maximale loonkostverhoging voor de jaren 2023 en 2024 en bedraagt dus 0%. De algemene indexeringen, afspraken en gecreëerde mogelijkheden (zoals de koopkrachtpremie, cao 90,…), sectorale indexeringen en baremieke verhogingen vallen niet onder de loonnorm. Zij blijven dus gewoon van toepassing.
Voor meer informatie betreffende wat wel en niet onder de loonnorm valt, verwijzen we graag naar de webpagina hierover van FOD WASO.

Wat raden we onze leden aan?

Aangezien er in het Paritair comité 124 van het bouwbedrijf nog volop sectorale onderhandelingen lopende zijn voor de periode 2023-2024, raden we u aan nog geen nieuwe afspraken te maken met de werknemers betreffende verloning. Dit geldt eveneens voor de koopkrachtpremie. Deze nieuwe afspraken stelt u best uit tot de sectorale akkoorden gekend zijn.


Wat is de mogelijke sanctie voor een werkgever?

Bij het overtreden van de wetgeving rond de loonnorm door een werkgever riskeert deze een boete van € 250 tot € 5000 euro per werknemer op wie het van toepassing is (beperkt tot maximaal 100 werknemers).
 

Bron: KB van 13 mei 2023 tot uitvoering van het artikel 7,§1 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, BS 26 mei 2023.
https://werk.belgie.be/nl/themas/verloning/loonnorm

Dialog

Tekst

Ok Annuleer