Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Overheidsopdrachten

De impact van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument: substantiële onregelmatigheid en mogelijkheden tot regularisatie

20 november 2023

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is een elektronisch standaardformulier dat verplicht is voor kandidaten die meedingen naar overheidsopdrachten die een bepaalde aanbestedingsdrempel bereiken. Voor opdrachten met een geraamde waarde onder de Europese aanbestedingsdrempels kan geen UEA worden geëist.

Het invullen van het UEA kan moeilijkheden met zich meebrengen. Bovendien worden fouten bij het invullen van dit document vaak gesanctioneerd met een ‘substantiële onregelmatigheid’.

De gevolgen van de substantiële onregelmatigheid verschillen naargelang de gevolge plaatsingsprocedure.

Bij een openbare en niet-openbare procedure leidt de substantiële onregelmatigheid steeds tot de nietigheid van de offerte. Dit omdat de aanbesteder in dergelijke procedures geen beoordelingsruimte heeft.

Wanneer de aanbesteder heeft gekozen voor procedures waar onderhandelingen zijn toegelaten, is dit enigszins anders. Er moet een opdeling naar gevolgen worden gemaakt al naargelang het een finale of geen finale offerte betreft.

Wanneer het gaat om een offerte die niet finaal is, verklaart de aanbesteder de offerte die een substantiële onregelmatigheid bevat, nietig, behalve wanneer dit anders is bepaald in de opdrachtdocumenten. Indien de aanbesteder die optie heeft voorzien in de opdrachtdocumenten, kan de aanbesteder de inschrijver de mogelijkheid bieden om de substantiële onregelmatigheid te regulariseren voordat de onderhandelingen worden aangevat.

Wanneer het daarentegen een finale offerte betreft, heeft de aanbesteder opnieuw geen beoordelingsruimte en moet zij de substantieel onregelmatige offerte nietig verklaren.

Kort samengevat: het miskennen van de UEA-voorschriften leidt tot de substantiële onregelmatigheid en in principe tot de nietigheid van de offerte. Enkel wanneer de aanbesteder het voorziet in zijn opdrachtdocumenten én het Uniform Europees Aanbestedingsdocument ingediend wordt in kader van een onderhandelingsprocedure kan de aanbesteder u als inschrijver de kans geven om de nietigheid te regulariseren voor de onderhandelingen worden aangevat.

Meer vragen bij dit onderwerp?

Word lid

Dialog

Tekst

Ok Annuleer