Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Aannemers en installateurs mogen vanaf 1 juni tot 20% grotere overheidsopdrachten uitvoeren

26 april 2024

Vanaf 1 juni 2024 nemen de maximumbedragen voor de uitvoering van werken binnen het
kader van een overheidsopdracht met 20% toe. Embuild heeft er hard voor geknokt om
ervoor te zorgen dat de sterk gestegen bouwkosten (zeker sinds corona en de oorlog in
Oekraïne) voortaan dus ook in rekening zullen worden gebracht.

Een bouwonderneming die wil deelnemen aan een overheidsopdracht moet, zoals je weet,
voldoen aan de voorwaarden inzake erkenning. Naast administratieve voorwaarden moeten
ook de financiële draagkracht en de technische bekwaamheid bewezen worden. De werken
worden, naargelang de kostprijs, ervan opgedeeld in 8 erkenningsklassen, vertrekkende van
werken tot 135.000 euro (klasse 1) tot werken met een kostprijs van maximaal 5.330.000
euro (klasse 7). Voor werken boven dat bedrag geldt klasse 8.

Het probleem was dat deze bedragen voor de erkenningsklassen sinds 1991 niet meer
verhoogd werden en dat terwijl de bouwkosten vooral de laatste jaren sterk toenamen.
Concreet: een bedrijf dat in een bepaalde erkenningsklasse zat, kon door die gestegen kost
vaak niet meer meedingen naar bepaalde werken omdat die zich in een hogere
erkenningsklasse bevonden.

Embuild heeft vanaf 2023 bijzonder hard gewerkt aan dit dossier en is tevreden dat dit
maandenlange werk nu uitmondt in een akkoord met alle betrokken overheden om de
maximumbedragen van de werken die per erkenningsklasse mogen worden uitgevoerd
vanaf 1 juni met 20% te verhogen. Concreet: een bedrijf van de eerste erkenningsklasse zal
voortaan werken mogen uitvoeren tot 162.000 euro in plaats van 135.000 euro vandaag; een
bedrijf in erkenningsklasse 7 zal voortaan werken mogen uitvoeren tot 6.396.000 euro in
plaats van 5.330.000 nu. Ook voor de andere erkenningsklassen zal je voortaan werken
mogen uitvoeren tot 20% boven de limiet van die klasse.

Daardoor zullen bouw- en installatiebedrijven opnieuw kunnen deelnemen aan opdrachten
die ze normaal aangingen, maar waarvoor ze door de gestegen bouwprijzen de laatste jaren
niet meer in aanmerking kwamen. Dat is volgens Embuild niet meer dan logisch en daarom
maakte de sectorfederatie van dit dossier een absolute prioriteit. De bevoegde instanties
hebben de inwerkingtreding vastgelegd op datum van 1 juni 2024. Federaal minister van
Economie Pierre-Yves Dermagne publiceerde vandaag het Koninklijk Besluit in het Belgisch Staatsblad.

Maximumbedrag van de kostprijs per opdracht:

Maximumbedrag van de kostprijs per jaar:

Dialog

Tekst

Ok Annuleer