Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Sociaal recht, Mobiliteit

Wijzigingen mobiliteit na sectorakkoord 2023-2024

28 augustus 2023

Het sectorakkoord voor 2023-2024 heeft enkele aanpassingen over mobiliteit doorgevoerd. Deze treden in werking op 1 september 2023.

  1. Aanpassing mobiliteitsdag

De CAO van 4 juli 2023 past de kilometergrens aan van de mobiliteitsdag die werd ingevoerd door

de CAO van 30 september 2019 betreffende de tegemoetkoming in de reiskosten.

Op basis daarvan heeft een arbeider recht op een mobiliteitsdag wanneer hij op jaarbasis (januari-december) een mobiliteitsvergoeding ontvangt voor in totaal 43.000 km of meer.

In de jaren 2023-2024 zal deze kilometergrens op 30.000 km of meer liggen.

Deze mobiliteitsdag wordt in onderling akkoord met de werkgever opgenomen, uiterlijk op 31 maart volgend op het jaar waarop de mobiliteitsdag betrekking heeft.

Voor deze mobiliteitsdag wordt het normaal loon betaald, dat enkel verschuldigd is als de mobiliteitsdag effectief wordt opgenomen. De werkgever moet het loon voor die dag niet uitbetalen als de arbeider de mobiliteitsdag niet opneemt of niet heeft kunnen opnemen omwille van schorsing of beëindiging van de overeenkomst.

Voor 2023 loopt de referteperiode vanaf 1 januari 2023 tot 31 december 2023 en moet de mobiliteitsdag toegekend worden vanaf 1 september 2023.

  • Aanpassing bedrag mobiliteitsvergoeding chauffeur zonder passagiers

De CAO van 30 september 2019 betreffende de tegemoetkoming in de reiskosten voerde een nieuwe categorie van chauffeur in, namelijk de chauffeur die zich op vraag van de werkgever met een voertuig van de werkgever alleen verplaatst naar de werf en voor wie geen collectief vervoer mogelijk is. Deze chauffeur ontvangt een specifiek bedrag van mobiliteitsvergoeding.

In de CAO van 4 juli 2023 wordt dit bedrag vanaf 1 september 2023 opgetrokken met 0,035 euro per kilometer.

werkelijke totale afgelegde afstand per dagMobiliteitsvergoeding per km heen en terug (in €)
0 tot 59km0,1
60 tot 77km 0,106
78 tot 103km0,1085
104 tot 129km0,111
130 tot 155km0,1162
156 tot 207km0,1209
208 tot 259km0,1236
260km en meer0,1261
  • Fietsvergoeding

De CAO van 4 juli 2023 bepaalt dat het bedrag van de fietsvergoeding wordt opgetrokken naar 0,27 euro per kilometer (in plaats van 0,24 euro) zodat het sectorale bedrag van de fietsvergoeding in overeenstemming is met het bedrag bepaald in de CAO nr. 164 van de Nationale Arbeidsraad. Dit betekent dat de fietsvergoeding die de werkgever betaalt is vrijgesteld van RSZ en belastingen tot maximaal 0,27 euro per kilometer.

De fietsvergoeding komt in de plaats van de terugbetaling van de reiskosten en de mobiliteitsvergoeding.

  • Oprichting werkgroep

Er zal een werkgroep worden opgericht die het gehele spectrum mobiliteit omvat, inclusief het tijdsaspect van de werknemers met een vaste plaats van tewerkstelling. De werkgroep zal alle mogelijke oplossingen behandelen en evalueren.

De werkgroep moet tegen eind 2024 tot conclusies komen.

Dialog

Tekst

Ok Annuleer