Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Bouwrecht, Bewijs

Wie schrijft, die blijft! – Praktische tips voor uw factuurprotest

01 juni 2021

Bewijs tegen ondernemingen (B2B) kan worden geleverd met alle bewijsmiddelen. Zo kan een laattijdig betwiste factuur tegen uw onderneming het bewijs opleveren dat die factuur aanvaard is. Kort samengevat: wanneer uw onderneming een factuur niet protesteert, wordt uw onderneming geacht om die factuur te hebben aanvaard.

Hieruit volgt alleszins dat u een factuur waarmee u het niet eens bent, moet protesteren. Maar hoe moet dat protest eruit zien? Wordt het terugsturen van een factuur aanvaard als protest? We zullen u een paar tips mee te geven zodat u facturen op een correcte manier kan protesteren.

Tip 1# Wees op tijd

Of een protest tijdig is, hangt af van de concrete situatie. Deze situatie wordt vrij beoordeeld door de rechter. Daardoor doet u er goed aan om zo snel mogelijk te protesteren, van zodra het mogelijk is.

Tip 2# Maak het concreet

Een protest dient daarnaast gemotiveerd te worden. Verval daarom niet in algemeenheden, maar geef concreet aan waarom de factuur wordt geprotesteerd. Een te vaag geformuleerde betwisting wordt in de rechtspraak niet als protest aanvaard.

Daarom dat een factuurprotest in algemene termen, zonder melding van een wanprestatie en zonder opvolgende ingebrekestelling wegens wanprestatie, onvoldoende zal zijn om uw tegenpartij een wanprestatie aan te wrijven. 

Om dezelfde reden wordt het louter terugsturen van een factuur niet beschouwd als protest. Door het louter terugsturen van de factuur wordt er niet duidelijk gemaakt waarover er wordt geklaagd. Wees daarom zo specifiek mogelijk in uw betwisting.

Tip 3# Protesteer schriftelijk

Iedere partij moet het bewijs leveren van de feiten die zij aanvoert. Wanneer u beweert dat een factuur geprotesteerd werd, dient u daarvan het bewijs te leveren. Daarom de tip: protesteer schriftelijk. Dit kan via e-mail en/of gewone zending. Voor de zekerheid dien het ook in via aangetekend schrijven. Op die manier kan uw tegenpartij niet (geloofwaardig) beweren dat hij of zij het protest niet heeft ontvangen.

Tip 4# Lees de algemene voorwaarden

Een aanvaarding van de factuur zorgt ervoor dat de algemene voorwaarden ook als aanvaard worden beschouwd. Zorg er daarom voor dat u de toepassing van de algemene voorwaarden eveneens betwist, indien die geen deel uitmaakten van de overeenkomst.

Tip 5# Betaal het niet-betwiste gedeelte van de factuur

Ten slotte doet u er goed om aan het niet-betwiste gedeelte van een factuur al te betalen. Hiermee toont u niet alleen uw goede wil, maar vermijdt u eventuele intresten en schadebedingen wegens wanbetaling.

Bovenstaande tips hebben specifiek betrekking op de inhoud van uw protest. Maar wat als u wordt aangemaand om een factuur te betalen die u (nog) niet heeft ontvangen? In dat geval raden wij u aan om te reageren op de aanmaning. Indien u dit nalaat, kan de rechter er namelijk vanuit gaan dat u de factuur wel had ontvangen.

Meer informatie?


Maarten De Voeght
Juridisch adviseur bouwrecht
03 203 44 03
maarten.devoeght@embuild.be

Dialog

Tekst

Ok Annuleer