Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

A1, Detachering, Onderaannemers

Werken in Europa – Detacheringsbewijs

18 mei 2021

Wanneer u uw werknemer naar het buitenland stuurt om er tijdelijk werkzaamheden uit te voeren of wanneer u als zelfstandige een project gaat uitvoeren in het buitenland, spreekt men van detachering.

Deze gedetacheerde werknemer of zelfstandige blijft onderworpen aan het socialezekerheidsstelsel van het land waar hij gewoonlijk is tewerkgesteld en dus niet aan het stelsel van het land van de tijdelijke tewerkstelling. Om dit te bewijzen moet de werknemer of zelfstandige beschikken over een detacheringsbewijs, het A1-formulier.

Hoe vraagt u een A1-verklaring aan?

Het A1-formulier verklaart dus welk socialezekerheidsstelsel van toepassing is en via deze A1-verklaring kan de werknemer of zelfstandige aan de bevoegde autoriteiten in alle landen waar hij werkt, aantonen dat hij reeds in een ander land onderworpen is en daar bijdragen betaalt.

Het detacheringsbewijs A1-formulier moet vóór de aanvang van de detachering aangevraagd worden aan de bevoegde instelling in de uitzendstaat. Voor België is de RSZ de bevoegde instelling.

Bijkomende inlichtingen kan u krijgen bij de Directie Internationale Betrekkingen

Detacheringsperiode verlengen

Een detachering is normaal 24 maanden geldig, maar kan verlengd worden tot 5 jaar.

Een verlenging gebeurt echter niet automatisch maar dient steeds te worden aangevraagd. Na afloop van de 24 maanden kan de werknemer of zelfstandige gewoonlijk niet meer onderworpen blijven aan de wetgeving van het normale land van tewerkstelling. De Verordening staat echter toe dat de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten, in het belang van de werknemer(s), bijkomende afwijkingen toestaan. Voor België wordt het verzoek daartoe gericht aan de Directie Internationale Betrekkingen van de RSZ. Op deze manier kan de detacheringsduur principieel op 5 jaar worden gebracht.

MEER VRAGEN OVER DIT ONDERWERP?


Ellen Keteleer
Juridisch adviseur sociaal recht
03 203 44 04
ellen.keteleer@embuild.be

Catheline De Vree
Juridisch adviseur sociaal recht en bouwrecht
03 203 44 10
catheline.devree@embuild.be


Dialog

Tekst

Ok Annuleer