Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Limosa, Detachering, Onderaannemers

Limosa: Plaats van tewerkstelling

13 mei 2024

Een buitenlandse werkgever die werknemers naar België detacheert of een buitenlandse zelfstandige die via detachering in België werken komt uitvoeren, moet voorafgaand een LIMOSA-melding doen via de website van de Sociale Zekerheid. Na de aangifte ontvangt men onmiddellijk een bewijs hiervan. Dit meldingsbewijs Limosa-1 moet aan de Belgische opdrachtgever kunnen voorgelegd worden alvorens de werkzaamheden in België aan te vatten. Kan de buitenlandse werkgever of zelfstandige dit niet voorleggen, zal de Belgische opdrachtgever dit moeten melden bij de Belgische overheid: Meldingsplicht – Sociale zekerheid (socialsecurity.be).

In de aangifte moet de melding van de plaats van tewerkstelling steeds zo gedetailleerd mogelijk opgegeven worden, rekening houdende met de concrete omstandigheden. Het doel van de limosa-melding is immers om de Belgische overheid in staat stellen om doeltreffend toezicht te houden op de ondernemingen die tijdelijk of gedeeltelijk activiteiten ontplooien met eigen personeel dat (doorgaans) niet onderworpen is aan het Belgische socialezekerheidsstelsel. De informatie betreffende de concrete tewerkstellingsplaats moet de inspectiediensten in staat stellen om controles uit te voeren en nuttige vaststellingen te verrichten tijdens de uitvoering van deze werkzaamheden.

Daarom kan men sinds eind 2023 tot 20 plaatsen van tewerkstelling ingeven in één enkele Limosa-aangifte.

De afdeling Internationale Betrekkingen heeft een analyse gemaakt van het begrip ‘plaats van tewerkstelling’ om u te helpen deze informatie correct in te voeren bij het indienen van uw Limosa-aangifte.

Dialog

Tekst

Ok Annuleer