Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Contract, Aansprakelijkheid, Bouwrecht, Onderaannemers

Tijdelijke Maatschap, iets voor u?

18 januari 2023

Een Tijdelijke Maatschap is een vennootschapsvorm die aan weinig dwingende regels onderworpen is. Om een TM op te richten, moeten er minstens twee vennoten (of ‘maten’) zich verbinden via een overeenkomst.

In de bouwsector wordt de TM vaak gebruikt voor de verwezenlijking van bouwprojecten.

De oprichting van een TM is aan geen enkele vormvereiste onderworpen.  De wet legt geen wettelijk statuut op wat het beheer en de vertegenwoordiging betreft.

De vennoten van de TM genieten dan ook de grootste vrijheid om het beheer van de vennootschap te organiseren in functie van het concrete bouwproject.

Omwille van het feit dat de TM een vennootschap is zonder rechtspersoonlijkheid, zijn de vennoten van de TM hoofdelijk (solidair) aansprakelijk, is er geen eigen vermogen van de TM en zijn de mogelijkheden om in rechte op te treden wettelijk omkaderd.

Er zijn verschillende invullingen van de TM mogelijk.

De vennoten kunnen kiezen voor een geïntegreerde TM.  In dat geval delen ze de eigen middelen voor de verwezenlijking van het gemeenschappelijk project en is er een gemeenschappelijk vermogen.  De vennoten zijn dan meer geneigd ook een gezamenlijke verdediging op te zetten.

De vennoten kunnen echter ook kiezen voor een niet-geïntegreerde TM waarbij elke vennoot één of meer onderscheiden fasen van het project verwezenlijkt.

Het al dan niet geïntegreerd karakter van de TM verandert niets aan de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vennoten.

Embuild beschikt over een aparte pagina met alle info over de Tijdelijke Maatschap en een modelovereenkomst van geïntegreerde TM.

Meer vragen bij dit onderwerp?

Word lid

Dialog

Tekst

Ok Annuleer