Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Onderaannemers

Controle PDOK-schulden bij een buitenlandse onderaannemer?

26 juni 2023

Overeenkomstig de wet van 5 maart 2002 betreffende de detachering van werknemers, maken de getrouwheidszegels deel uit van de arbeids- en loonsvoorwaarden na te leven door een buitenlandse werkgever die in België werknemers tewerkstelt en wiens activiteit onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf valt. Buitenlandse bouwwerkgevers zijn bijgevolg verplicht om aangifte te doen bij de PDOK van de lonen voor de arbeidsprestaties in België en hierop de verschuldigde bijdrage te betalen, tenzij zij al een voordeel toekennen aan hun arbeiders vergelijkbaar met de getrouwheidszegels (bijvoorbeeld 13e maand, eindejaarspremie bovenop het normale loon). 

Meer info over de toepassing van de regeling getrouwheidszegels op buitenlandse ondernemingen kan u hier terugvinden: Meer info?

Is de Belgische hoofdaannemer verplicht om de aansluiting en betaling bij de PDOK van zijn buitenlandse onderaannemer te controleren?

PDOK-schulden worden door artikel 30bis van de RSZ-wet aangemerkt als sociale schulden waarvoor een inhoudingsplicht geldt. Bijgevolg is er in principe een inhoudingsplicht van toepassing voor buitenlandse ondernemingen die PDOK-schulden hebben.  

Om die inhoudingsplicht tegenstelbaar te maken aan de medecontractant van de betrokken buitenlandse onderneming is echter een publicatie via een RSZ-databank vereist. Conform artikel 30bis, is het een publieke toegankelijke gegevensbank van de RSZ die bewijskracht heeft voor de toepassingen van de inhoudingen voor sociale schulden. Aangezien zulke databank voor consulatie van de inhoudingsplicht voor PDOK-schulden op dit moment niet beschikbaar is, brengt dit voor de (Belgische) medecontractant ook geen verplichting mee om op een andere manier te controleren dat er geen PDOK-schulden zijn. Het feit dat voor een buitenlandse werkgever met PDOK-schulden geen inhouding wordt verricht kan op zich niet gesanctioneerd worden.

Juridisch gezien bestaat er dus geen verplichting om een attest van aansluiting of een attest van geen schuldenaar te zijn bij de PDOK op te vragen van de buitenlandse onderaannemer.

Echter, dit belet niet dat wij als aanbeveling kunnen meegeven dat wie correct wil werken er alle belang bij heeft dat zijn buitenlandse onderaannemer ook in orde is met PDOK.

Uiteraard blijft voor de controle van de sociale schulden de verplichting om na te gaan of er een geldige A1 kan voorgelegd worden. Bij het ontbreken van zo’n geldige A1 zal er dan ook moeten ingehouden en doorgestort worden.

Het effectief afdwingbaar maken van de inhoudingsplicht voor PDOK-schulden van buitenlandse ondernemingen via de creatie van een databank staat al sinds lang als punt ingeschreven staat in het Plan Eerlijke Concurrentie dat de sector met de overheid heeft afgesloten, waarbij het operationeel maken van de databank tegen begin 2024 tot de doelstelling van de RSZ behoort.

We komen hierop terug van zodra er meer informatie beschikbaar is.

Hendrik De Wit – Senior Sociaal Adviseur Embuild

Dialog

Tekst

Ok Annuleer