Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Veiligheid op het werk, Welzijn

VEILIGHEID OP WERVEN

14 maart 2023

Uit de contractuele samenwerkingsverplichting vloeit voor de opdrachtgever eveneens de verplichting om ervoor te zorgen dat de aannemer in veilige omstandigheden kan werken. Deze veiligheidsverplichting overstijgt het loutere mogelijk maken van het werk of zich onthouden van handelingen die het werk bemoeilijken. Ze vereist daarentegen een actieve samenwerking met het oog op de veiligheid van de aannemer en van derden. Deze veiligheidsverplichting rust niet enkel op de industriële opdrachtgever op wiens terreinen potentieel gevaarlijke activiteiten plaats vinden, maar ook op de opdrachtgever/leek, alles evenwel binnen zijn mogelijkheden.

Deze contractuele veiligheidsverplichting speelt uiteraard ook een rol in het kader van onderaannemingsovereenkomsten aangezien de hoofdaannemer als een professionele opdrachtgever ten aanzien van de onderaannemer dient te worden beschouwd en op hem een algemene coördinatie- en politiebevoegheid rust.

Concreet uit deze algemene veiligheidsverplichting zich in de plicht van de opdrachtgever die weet heeft van gevaarlijke plaatsen of omstandigheden op de werkplaats, de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen, minstens de aannemer hiervoor te waarschuwen.

In het algemeen rust op de opdrachtgever een informatie-, medewerkings- en coördinatieplicht. Nieuw is dat de Welzijnswet deze verplichtingen niet enkel oplegt, maar daarnaast ook in een concreet afdwingingssysteem voorziet.

Inhoudelijk voegt de Welzijnswet niet zoveel toe aan het gemene recht aangezien zowel de informatie-, samenwerkings- als coördinatieplicht van de opdrachtgever reeds in het gemene (burgerlijke) recht wordt erkend. Het is evenwel de verdienste van de welzijnswet dat deze verplichtingen uitdrukkelijk worden verwoord. Deze wettelijke grondslag impliceert daarenboven dat exoneratie- en vrijwaringsbedingen in voorkomend geval absoluut nietig zullen zijn aangezien dit strijdig is met de Welzijnswet die van openbare orde is. Eveneens van belang zijn de afdwingingsmechanismen.

Embuild Antwerpen voorziet op 27 maart de masterclass ‘Overheidsopdrachten: Veiligheid op de werf’ waar 4 topadvocaten u doorheen het hele bouwproces van een overheidsopdracht gidsen en tonen hoe u de veiligheid op deze werven kan garanderen.

Meer vragen bij dit onderwerp?

Word lid

Dialog

Tekst

Ok Annuleer