Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Sociaal recht, Veiligheid op het werk, Welzijn

Biedt de verplichte vertrouwenspersoon een antwoord op Blue Monday?

15 januari 2024

De term ‘Blue Monday’ wordt gebruikt om de meest deprimerende dag van het jaar aan te duiden In 2024 valt maandag 15 januari deze ongelukkige eer te beurt. Dat het een maandag is komt voort uit het feit dat deze dag meestal het begin van de werkweek is.

Een spijtige zaak dat professionele activiteiten vaak worden gelijkgesteld met een toename van stress. In dit kader heeft men ook de verplichting van de aanstelling van een vertrouwenspersoon voor ondernemingen vanaf 50 werknemers eind 2023 ingevoerd.
Blue Monday is dan ook een goed moment om deze wetgeving nog eens even onder de aandacht te brengen.

Een vertrouwenspersoon is immers een belangrijke sleutelfunctie in de onderneming waarop de werkgever kan vertrouwen om de preventie van psychosociale risico’s op het werk te verbeteren. Hij/zij kan op een informele wijze worden aangesproken waardoor een formele procedure vaak kan worden vermeden.

De regering wenste de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon in de ondernemingen te vergroten door de aanstelling ervan te verplichten vanaf 1 december 2023 in ondernemingen met 50 of meer werknemers.

1. Aanduiding

In ondernemingen met 50 werknemers of meer is de aanduiding van één of meerdere vertrouwenspersonen verplicht. Het Comité moet voorafgaand zijn akkoord geven. Minstens één van de vertrouwenspersonen moet deel uitmaken van het personeel.

Voor ondernemingen met minder dan 50 werknemers is de aanstelling van een vertrouwenspersoon niet verplicht, tenzij alle leden van de vakbondsafvaardiging erom verzoeken. Is er geen vakbondsafvaardiging in de onderneming, kunnen de werknemers de aanstelling van een vertrouwenspersoon vragen.
Indien de werkgever 20 of meer werknemers tewerkstelt en enkel beroep doet op een preventieadviseur psychosociale aspecten van een externe preventiedienst, moet minstens één van de vertrouwenspersonen een personeelslid van de onderneming zijn.

De opdrachten van de vertrouwenspersoon kunnen ook worden uitgeoefend door de interne preventieadviseur, behalve in ondernemingen met minder dan 20 werknemers waar de werkgever de functie van interne preventieadviseur uitoefent of in geval de betrokkene zelf of alle leden van de vakbondsafvaardiging of, bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging, alle werknemers hier niet mee akkoord gaan.

2. Onafhankelijkheid

Een vertrouwenspersoon moet zijn functie volledig onafhankelijk kunnen uitoefenen. Daarom wordt voorzien dat de functie van vertrouwenspersoon niet kan worden uitgeoefend door een lid van de ondernemingsraad, het comité of de vakbondsafvaardiging. Hij mag ook geen deel uitmaken van het leidinggevend personeel in de onderneming. Verder mag de vertrouwenspersoon niet terzelfdertijd de functie van preventieadviseur-arbeidsarts uitoefenen.

3. Opleiding

Binnen de twee jaar na zijn aanstelling, moet de vertrouwenspersoon een opleiding van minstens 5 dagen volgen. De kosten verbonden aan deze opleiding, evenals de verplaatsingskosten vallen ten laste van de werkgever. De tijd die wordt besteed aan de opleiding, maakt deel uit van de arbeidstijd.

4. Sancties

De werkgever die zich niet houdt aan de wettelijke verplichtingen omtrent de vertrouwenspersoon, kan gestraft worden met een sanctie van niveau 2. Concreet betekent dit hetzij een strafrechtelijke boete van € 400 tot € 4000, hetzij een administratieve geldboete van € 200 tot € 2000.

5. Arbeidsreglement

Indien u onder deze verplichting valt denk dan ook aan de vermelding van de vertrouwenspersoon zijn/haar naam, en contactgegevens, toe te voegen/aan te passen in jullie arbeidsreglement.

Bron: Wet van 5 november 2023 betreffende diverse arbeidsbepalingen, Belgisch Staatsblad 23 november 2023.

Gerelateerde video’s

Naast de vertrouwenspersoon kunnen kleine zaken ook voor een betere werksfeer zorgen. Hieronder 5 snelle tips om de werksfeer op te krikken!

Dialog

Tekst

Ok Annuleer