Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Sociaal recht, Loon en andere voordelen

Indexering van de lonen PC 124 op 1 april 2024

24 maart 2024

De bruto uurlonen van de arbeiders PC 124 worden elk kwartaal aangepast aan de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex. Enkel bij een negatieve index niet, dan wordt deze verrekend op de eerstvolgende positieve index.

De verhoging op 1 april 2024 bedraagt 0,95% berekend op de minimumlonen. Je vindt de bedragen van de verhogingen die bij de effectief uitbetaalde lonen moeten toegevoegd worden in het barema op de website

Op onze website vindt u alle info over de barema’s die van toepassing zijn in PC 124. Alsook de daaraan gekoppelde actuele bedragen.

De lonen van de arbeiders PC 149.01 (elektriciens) & bedienden PC 200 wijzigen niet op 1 april 2024. Volgens de sectorale cao worden zij jaarlijks geïndexeerd op 1 januari en is de volgende aanpassing dus pas op 1 januari 2025 voorzien.

Dialog

Tekst

Ok Annuleer