Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Veiligheid op het werk, Preventie, Welzijn

Veilig werken op hoogte

21 februari 2020

Aandachtspunten

Werken op hoogte gaat gepaard met risico’s . Om de gevaren bij de werkzaamheden zoveel mogelijk terug te dringen zijn er tal van regels en opleidingen en inspecties. Vind hier de controlepunten van de inspectiedienst, die u kunnen helpen de werken op hoogte veiliger te laten verlopen

Werken op steigers

Vloeren

Bij vloeren letten inspecteurs, tijdens bouwplaatsbezoeken, op het risico op een val van een hoogte hoger dan 2 meter, een hoogte lager dan 2 meter met risico’s op de grond (uitstekende voorwerpen, een hoogteverschil,…) of een hoogte lager dan 2 meter zonder risico op de grond.

art. IV.5-11§2 van de codex welzijn op het werk.

Leuningen

Inspecteurs hebben oog voor de aan- of afwezigheid van een bovenleuning en/of onderleuning met het risico op een val van een hoogte hoger dan 2 meter, een hoogte lager dan 2 meter met risico’s op de grond (uitstekende voorwerpen, een hoogteverschil,…) of een hoogte lager dan 2 meter zonder risico op de grond.

art. IV.5-11§5 van de Codex.

Stabiliteit

Voor de stabiliteit bekijken inspecteurs of arbeiders op holle voorwerpen of los materiaal zonder verdeeloppervlak stappen. Ze onderzoeken of de verankering, diagonalen en/of tussenliggende dwarsprofielen over de hoogte aanwezig is.

art. IV.5-11§1 van de Codex.

Steigers op ladderklampen

Bij steigers op ladderklampen controleren inspecteurs op de stabiliteit van het geheel. Er mogen geen ladders gebruikt worden als steun voor vloeren of uitrusting gebruikt om een persoon op te vangen bij een val.

art. IV.5-5, IV.5-6 en IV.5-11 van de Codex.

Andere werkzaamheden met risico op vallen van hoogte

Binnenopeningen

Bij binnenopeningen zoals een trapgat, liftkoker, uitsparing, enz. controleren inspecteurs tijdens de bouwplaatsbezoeken op het risico op een val van een hoogte hoger dan 2 meter, een hoogte met risico op de grond (door uitstekende voorwerpen of een hoogteverschil) of een hoogte lager dan 2 meter zonder risico op de grond.

art. 50 van het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en punt 5 van bijlage III, deel B, afdeling II van dit KB.

Buitenopeningen en buitenkant

Bij buitenopeningen en de buitenkant, zoals balkons en platforms, letten inspecteurs op dezelfde aspecten letten als bij de binnenopeningen.

art. 50 van het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en punt 5 van bijlage III, deel B, afdeling II van dit KB.

Dakwerken

Bij dakwerken controleren inspecteurs op de bescherming onderaan de dakhelling met het risico op een val van een hoogte hoger dan 2 meter en een hoogte lager dan 2 meter met risico op de grond (bijvoorbeeld door uitstekende voorwerpen). Daarnaast is ook valbescherming van belang.

art. 50 van het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en punt 5 van bijlage III, deel B, afdeling II van dit KB.

Werken op hoogte

Er wordt gecontroleerd op geschikte arbeidsmiddelen, waardoor het risico dat een arbeider valt van een hoogte van 2 meter of hoger beperkt wordt. Bv.wanneer de arbeider op een bekistingsschot werkt, op een ladder, …

Wilt u meer weten over inspectie bij werken op hoogte? Neem dan zeker eens een kijkje op art. IV.5-1 van de Codex.

Bron: Constructiv.be

Dialog

Tekst

Ok Annuleer