Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Toch een ziektebriefje? Pas dan zeker uw arbeidsreglement aan.

14 februari 2023

Sinds eind november 2022 moeten werknemers geen ziektebriefje meer voorleggen voor de eerste dag arbeidsongeschiktheid. En dit tot maximaal drie keer per kalenderjaar.

U kan hiervan echter afwijken door uw arbeidsreglement aan te passen, op voorwaarde dat uw onderneming minder dan 50 werknemers tewerkstelt op 1 januari van het jaar waarin zich de arbeidsongeschiktheid voordoet. Zo blijft het ziektebriefje in uw onderneming wel verplicht, vanaf de eerste dag. Telt uw onderneming meer dan 50 werknemers, is een afwijking niet mogelijk.

Om de aanpassing op te nemen in uw arbeidsreglement volgt u de gewone wijzigingsprocedure.

Voor bouwondernemingen met minder dan twintig werknemers is er een extra reden om de afwijking te voorzien. Zij kunnen het gewaarborgd loon laten terugbetalen via hun patronale vereveningsdienst mits er een geneeskundig attest kan worden voorgelegd. Een onderneming die op terugbetaling rekent, zal dus in haar arbeidsreglement een bepaling moeten opnemen dat een ziektebriefje ook verplicht blijft bij arbeidsongeschiktheid van korte duur.

Een door Embuild uitgewerkte modelclausule kan u op de website terugvinden.

Dialog

Tekst

Ok Annuleer