Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Sociaal recht, Loon en andere voordelen

Nieuwe lonen vanaf 1 januari 2024

18 december 2023

Zowel in de paritaire comités voor de arbeiders (bouw en elektriciens) als in het paritair comité voor de bedienden worden de lonen op 1 januari 2024 aangepast aan de evolutie van de afgevlakte gezondheidsindex. Voor de arbeiders PC 124 gaat het om de driemaandelijkse indexering. Bij arbeiders PsC 149.01 en de bedienden PC 200 gaat het om de jaarlijkse indexering die op 1 januari plaatsvindt.

Voor de arbeiders PC 124 dateert de vorige indexering al van 1 april 2023. Door de dalende inflatie was de indexcoëfficiënt de voorbije 2 kwartalen telkens kleiner dan 1, waardoor het barema ongewijzigd bleef. Na verrekening van de niet toegepaste negatieve indexen is de verhoging op 1 januari in het PC 124 gelijk aan 0,45% berekend op de minimumlonen. In het barema vindt u per categorie de bedragen van de verhoging die bij de effectief uitbetaalde lonen moeten toegevoegd worden. Het federaal Planbureau verwacht dat de inflatie in 2024 opnieuw zal stijgen naar ongeveer 4% gemiddeld. Hou er dus rekening mee dat de lonen, volgens deze prognoses, in het PC 124 tegen eind 2024 nog met ongeveer 4% zullen toenemen.

De toe te passen indexpercentages voor de elektriciens (PsC 149.01) en voor de bedienden PC 200 zijn momenteel nog niet gekend (afhankelijk van het indexcijfer voor december). Op basis van de laatste prognoses zou de verhoging resp. op 1,20% uitkomen voor het PsC 149.01 en op 1,52% voor het PC 200. De definitieve percentages zullen we begin januari kunnen meedelen.

Dialog

Tekst

Ok Annuleer