Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Bouwrecht, Bewijs

Het nieuwe bewijsrecht

27 december 2019

Het bewijsrecht maakt de sprong naar de 21ste eeuw. Gedaan met poorten, muren, grachten, wallen en vestingen. Het nieuwe bewijsrecht heeft oog voor de moderne communicatiemiddelen en nieuwe gezinsvormen

Het huidige Burgerlijk Wetboek dateert van 1804 en is toe aan modernisering.
Ontslagnemend Minister van Justitie Geens heeft deze modernisering ingezet
met een aanpassing van het verbintenissenrecht, de buitencontractuele
aansprakelijkheid en het bewijsrecht.

Het bewijsstelsel ten aanzien van een consument of niet-ondernemer versoepelt

Het nieuwe bewijsrecht versoepelt het bewijsstelsel ten aanzien van een nietondernemer. Waar voorheen al een ondertekende overeenkomst nodig was als bewijs bij rechtshandelingen vanaf €375, moet dat nu pas vanaf €3.500.

Dat maakt dat voor een aantal alledaagse handelingen geen ondertekend geschrift meer nodig zal zijn om het bewijs te leveren. En dat de overeenkomst ook bewezen kan worden door middel van een sms of e-mail. Bv. Bij de vervanging van een deurslot

In de huidige regelgeving riskeerde de aannemer onbetaald te blijven voor werken die hij uitvoerde als hij geen ondertekende overeenkomst kon voorleggen. De keuze van de wetgever voor een gereglementeerd bewijsstelsel in het algemeen belang, ging boven het individuele belang van een aannemer die – als gevolg van eigen keuzes – de aangevoerde overeenkomst niet met wettelijk toegelaten bewijsmiddelen kan aantonen. Bv. Het arrest van het Hof van beroep te Brussel (Brussel 20 oktober 2015, TBO 2016, 63).

De mogelijkheid van een rechter om de bewijslast om te keren

In het nieuwe bewijsrecht krijgt de rechter de mogelijkheid om op gemotiveerde wijze de bewijslast om te keren en bij de verweerder te leggen.

Dat kan enkel bij een met redenen omkleed vonnis, in uitzonderlijke omstandigheden, wanneer de toepassing van de basisregels kennelijk onredelijk zijn en de onderzoeksmaatregelen zonder resultaat bleven. Bv. U haalt geld af in een bankautomaat, maar er komt geen geld uit, terwijl uw rekening wel wordt gedebiteerd. Voor u als klant is het moeilijk om aan te tonen dat er geen geld uit de automaat is gekomen. De bank daarentegen zou wel het bewijs kunnen leveren dat er biljetten zijn afgeleverd door bijvoorbeeld het register van de betrokken bankautomaat.

In zulke situatie kan de rechter, indien de bank betwisting voert, de bank verplichten om te bewijzen dat er wel geld uit de automaat is gekomen. En als de bank dit niet kan, zal zij in het ongelijk worden gesteld.

De Wet tot invoering van een Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van een boek 8 “Bewijs” in dat Wetboek werd op 14 mei 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en zal dus op 1 november 2020 in werking treden.

Andere wijziging bij het nieuw bewijsrecht

Er zijn nog andere wijzigingen in het nieuwe bewijsrecht die van belang zijn voor de bouwsector, zoals de codificatie van bestaande rechtspraak. Daarom organiseert de Embuild Antwerpen een infosessie om u hierover te informeren. Hou dus onze opleidingskalender in het oog.

Meer vragen over het nieuwe bewijsrecht?
Contacteer Maarten De Voeght – juridisch adviseur bouwrecht
03 203 44 03 of maarten.devoeght@embuild.be

Dialog

Tekst

Ok Annuleer