Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Limosa, Detachering, Onderaannemers

Limosa

25 januari 2022

Wanneer u een tijdelijke opdracht laat uitvoeren door een buitenlandse onderaannemer moeten alle buitenlandse werknemer(s) of zelfstandigen een geldig meldingsbewijs Limosa -1 (L1) hebben voor de start van de werken. Dit Limosa-formulier moeten zij gedurende hun tewerkstelling in België altijd op zak hebben.

Limosa of ‘Landenoverschrijdend Informatiesysteem ten behoeve van Migratie Onderzoek bij de Sociale Administratie’ is een Belgische verplichting die zorgt voor de correcte tewerkstelling van gedetacheerde werkkrachten in België met een bijzondere focus op hun rechten en arbeidsvoorwaarden.

Meldingsplicht

Deze melding is verplicht voor iedereen, zowel werknemers als zelfstandigen, die niet onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid en die tijdelijk en/of deeltijds in België werkt. Deze melding gebeurt elektronisch via: https://www.international.socialsecurity.be/working_in_belgium/nl/limosa.html

Controleplicht

Belangrijk is de controleplicht van de (Belgische) eindgebruiker. Iedere persoon bij wie of voor wie rechtstreeks of via onderaanneming door gedetacheerde werknemers of gedetacheerde zelfstandigen werkzaamheden verricht worden, moet vooraf controleren of zij in het bezit zijn van het ontvangstbewijs Limosa-1. Zoniet, moet hij voor de tewerkstelling de identiteitsgegevens van de betrokken personen melden via de portaalsite van de Sociale Zekerheid (https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/meldingsplicht/index.htm)

De Limosa-melding is een wettelijke verplichting die administratief en strafrechtelijke kan bestraft worden bij niet-naleving.

Zowel de werkgever als de gedetacheerde zelfstandige kan gesanctioneerd worden wanneer er geen LIMOSA- melding werd gedaan, maar ook de (Belgische) eindgebruiker of opdrachtgever bij wie of voor wie de werkzaamheden in België worden uitgevoerd als deze niet geen melding deed aan de RSZ van het ontbrekende Limosa-meldingsbewijs.

MEER VRAGEN OVER DIT ONDERWERP?

Catheline De Vree
Juridisch adviseur sociaal recht en bouwrecht
03 203 44 10
catheline.devree@embuild.be

Dialog

Tekst

Ok Annuleer