Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Veiligheid op het werk, Preventie, Welzijn

CAO ondertekend rond verplichte veiligheidsopleidingen

16 mei 2022

De Sociale partners binnen PC 124 hebben op 12 mei de CAO ondertekend omtrent de verplichte veiligheidsopleidingen die werkkrachten in de sector moeten volgen. Dit moet gebeuren tegen 1 oktober 2022. Hoewel de CAO op 1 april in werking trad, werd er een overgangsperiode van 6 maanden voorzien.

In ruime zin betekent dit dat alle werknemers die werken in onroerende staat verrichten een elementaire veiligheidsopleiding moeten volgen van minimum 8 uur. Arbeiders die werken op werven waar een veiligheidscoördinator vereist is, zullen minstens een opleiding VCA-basisveiligheid (of evenwaardig) moeten volgen. Tevens moet het ook in een erkend opleidingscentrum gevolgd worden. Preventie-instituut Constructiv werkt aan een lijst met evenwaardige alternatieven.

Op werven zonder verplichte veiligheidscoördinatie kan men ook opteren voor een interne opleiding (bv. door de interne preventieadviseur) op basis van een lesinhoud die eveneens wordt uitgewerkt door Constructiv.

Vrijstellingen

Er is een vrijstelling mogelijk indien de arbeiders eerder al een erkende gelijkstellende opleiding gevolgd hebben. Ook indien zij in de laatste 15 jaar minstens 5 jaar ervaring in de bouw hebben opgedaan, is een vrijstelling mogelijk. Deze vrijstellingsbasis was nu ook al van kracht voor uitzendkrachten in de bouwsector.

Wanneer om praktische redenen uw arbeider voor 1 oktober geen opleiding kan volgen kan dit, mits goedkeuring van de syndicale afvaardiging, nog 6 maanden langer worden uitgesteld. Indien uw bedrijf geen syndicale afvaardiging heeft kan dit ook na melding bij Constructiv. Absolute einddatum voor deze opleiding is dus 31 maart 2023.

Nieuwkomers zullen deze opleiding binnen de maand na aanvatten van hun bouwjob moeten volgen. Indien zij in de vakantiemaanden juli of augustus starten krijgen ze uiterlijk tot 30 september de tijd.

Wetswijziging nodig

Voorlopig zal deze verplichting enkel gelden voor arbeiders van het PC 124. Het kabinet van Minister Dermagne werkt echter volop aan een wijziging van het Koninklijk Besluit op de Tijdelijke en Mobiele Bouwplaatsen. Deze aanpassing zorgt ervoor dat de opleidingsverplichting vanaf dit najaar zal gelden voor alle arbeidskrachten die op een werf werken in onroerende staat uitvoeren. Zowel voor werknemers als voor zelfstandigen en zowel voor Belgen als voor gedetacheerden.

MEER VRAGEN OVER DIT ONDERWERP?


Sandra Steynen
Opleidingsadviseur
014 63 95 70
sandra.steynen@embuild.be

Dialog

Tekst

Ok Annuleer