Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Btw, Bouwrecht, Financieel

“Btw verlegd” krijgt nieuwe factuurvermelding vanaf 1 januari 2023

13 december 2022

Wat is een btw-verlegging?

In bepaalde gevallen moeten facturen voor de uitvoering van bouwwerkzaamheden worden opgesteld waarop noch het btw-tarief, noch de verschuldigde btw worden vermeld. Dit systeem van “verlegging van heffing” houdt in dat de medecontractant zelf de verschuldigde btw moet berekenen en opnemen in zijn btw-aangifte. Hij mag die btw volgens de gewone regels in aftrek brengen. 

Deze regeling moet worden toegepast indien twee voorwaarden vervuld zijn: 

  1. De gefactureerde handelingen zijn werken in onroerende staat.
  2. De medecontractant is een btw-plichtige die periodieke maand- of kwartaalaangiften indient. 

De verlegging moet toegepast worden zodra de medecontractant een btw-nummer heeft en periodieke btw-aangiften indient, ongeacht de bestemming van de werken van. De regeling is niet alleen van toepassing bij facturatie tussen aannemers maar geldt ook wanneer gefactureerd wordt aan een btw-plichtige die geen aannemer is (bijvoorbeeld een boekhouder).

Wie werken factureert aan openbare besturen moet steeds de verlegging van heffing toepassen van zodra de overheid een btw-nummer heeft en periodieke aangiften indient. Ook wanneer de werken alleen betrekking hebben op de activiteit waarvoor de openbare instelling niet onder de toepassing van de btw valt moet met medecontractant gefactureerd worden. De openbare instelling moet dan zelf instaan voor de betaling van de btw via haar btw-aangifte.

Nieuw vanaf 1 januari 2023

1.    Notificatieplicht

Er geldt voortaan een verplichting van de klant om zijn aannemer te informeren, wanneer hij niet voldoet aan de voorwaarden om te factureren met verlegging van heffing. Men doelt hier op de situaties waar de klant wel een btw-nummer heeft, maar geen periodieke aangiftes indient (bv. de regeling voor kleine ondernemingen).

2.    Nieuwe factuurvermelding

Vanaf 1 januari 2023 moeten de facturen die met medecontractant opgemaakt worden een nieuwe vermelding bevatten. In plaats van “btw verlegd” moet volgende melding aangebracht worden:

“Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Het doel van deze vermelding is om de klant attent te maken op zijn persoonlijke aansprakelijkheid, wanneer die geen recht heeft op de verlegging omdat hij geen periodieke btw-aangiften indient en die de aannemer hierover niet heeft ingelicht.

Meer vragen bij dit onderwerp?

Word lid

Dialog

Tekst

Ok Annuleer