Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Sabam, Bouwrecht, Financieel

Betaalt u Sabam voor een werfradio?

21 maart 2022

Sinds 2009 betaalt u als werkgever mogelijk ook extra Sabam omdat uw personeel ‘op de werkvloer’ naar muziek ­luistert. Het gaat daarbij niet alleen over muziek in de bureaus of in uw atelier, maar bv. ook op een werf.

Volgens de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitoefening van hun werk, is ‘de werkplaats’ iedere plaats waar arbeid wordt verricht onafhankelijk van het feit of deze plaats zich binnen of buiten de onderneming, de vereniging of de openbare dienst bevindt en onafhankelijk van het feit of deze plaats zich in een ruimte bevindt die al dan niet afgesloten is.

Het tarief voor dit toepassingsgebied wordt bepaald per juridische entiteit op het niveau van de onderneming, de vereniging of de openbare dienst met als berekeningsbasis het aantal VTE’s (Voltijds Equivalenten). Dit cijfer staat steeds op de niet-geconsolideerde balans van het refertejaar n-1. De betaling van dit tarief verleent de toelating om muziek te gebruiken op eender welke werkplaats van de onderneming, de vereniging of de openbare dienst.

Er zal gekeken worden naar het aantal werknemers uw bedrijf heeft. U betaalt geen (extra) Sabam als u een zelfstandige zonder personeel of een ‘kleine werkgever’ bent. Pas wanneer u negen of meer voltijdse equivalenten (VTE) als personeel in dienst heeft, moet u mogelijk de muziektaks betalen voor de muziek die op de werkvloer klinkt.

Dialog

Tekst

Ok Annuleer