Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Sociaal recht, Arbeidstijdorganisatie

Afwijking vervanging feestdag 2021

10 november 2020

Wanneer een feestdag samenvalt met een zondag of een gewone inactiviteitsdag, wordt hij door een gewone activiteitsdag vervangen. In 2021 zijn er 3 feestdagen die vervangen moeten worden.

Voor twee daarvan heeft het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf de vervangingsdagen vastgelegd. Zo werden zaterdag 1 mei 2021 en zaterdag 25 december 2021 vervangen bij beslissing van het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf door vrijdag 14 mei 2021 en door maandag 27 december 2021.

Voor zondag 15 augustus 2021 werd er door het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf geen verplichte vervangingsdag vastgelegd.

In het regionaal verlofakkoord werd deze feestdag wel vervangen door maandag 16 augustus 2021.  Aangezien dit een aanbeveling is, kan u , op het niveau van de onderneming, hiervan afwijken en deze vervangingsdag verplaatsen naar een andere dag, zoals dit ook voor het collectief bouwverlof geldt.

Vóór 15 december 2020 moet deze vervangingsdag vastgelegd worden ofwel in overleg met de syndicale afvaardiging en indien er geen vakbondsafvaardiging is, dmv een collectief akkoord tussen de werkgevers en de werknemers. Ofwel, bij gebrek aan een beslissing op bedrijfsniveau, door een individueel akkoord tussen werkgever en elke werknemer;

De vastgelegde vervangingsdag moet tevens vóór 15 december 2020 in de lokalen van de onderneming als een ondertekend en gedagtekend bericht aangeplakt worden waarin de vervangingsdagen vermeld worden. Een kopie van dit bericht moet aan het arbeidsreglement toegevoegd worden. Bovendien moet de werkgever hiervan een kopie bezorgen aan het Toezicht op de Sociale Wetten binnen de 8 dagen na de inwerkingtreding.

Als er geen beslissing wordt genomen, dan wordt de feestdag vervangen door de eerste gewone activiteitsdag die volgt, namelijk maandag 16 augustus 2021.

De melding aan het Toezicht op de Sociale Wetten van de vervangingsdag voor zondag 15 augustus 2021 dient enkel te gebeuren als er een andere vervangingsdag dan maandag, 16 augustus 2021 wordt gekozen. Indien u het regionaal vakantieakoord hieromtrent volgt, heeft het secretariaat van de Embuild Antwerpen het Toezicht op de Sociale Wetten reeds verwittigd. In het arbeidsreglement moet wel vermeld staan dat de onderneming de regionale vakantieregeling volgt.

MEER VRAGEN OVER DIT ONDERWERP?


Ellen Keteleer
Juridisch adviseur sociaal recht
03 203 44 04
Ellen.keteleer@embuild.be

Dialog

Tekst

Ok Annuleer