Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Vakantieregeling, Sociaal recht, Inactiviteitskalender

Vakantieregeling 2021 provincie antwerpen inhaalrustdagen – feestdagen 2021

10 september 2020

1 VAKANTIEREGELING 2021

In overleg met de sociale partners beveelt de Embuild Antwerpen voor de Provincie Antwerpen volgende vakantieregeling voor 2021 aan:

 • Collectieve sluiting van maandag, 12 juli 2021 tot en met
  vrijdag, 30 juli 2021 (= 14 WD/5-dagenweek);
 • Daar in 2021 de maximale vakantieduur 20 dagen bedraagt, hebben de werknemers dus nog recht op maximaal zes dagen.

2 INHAALRUSTDAGEN 2021

Naast de 20 dagen vakantie waarop de werknemers maximaal aanspraak kunnen maken, hebben zij in het kader van de arbeidsduurvermindering in 2021 recht op 12 inhaalrustdagen, waarvan de data in het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf als volgt zijn vastgesteld en waarvan niet mag worden afgeweken (behalve in de regelgeving voorziene uitzonderingen):

 • Dinsdag, 6 april 2021;
 • Woensdag, 7 april 2021;
 • Donderdag, 8 april 2021;
 • Vrijdag, 9 april 2021;
 • Dinsdag, 2 november 2021;
 • Woensdag, 3 november 2021;
 • Vrijdag, 12 november 2021;
 • De eindejaarsperiode vanaf vrijdag, 24 december 2021 tot en met vrijdag, 31 december 2021 (= 5 inhaalrustdagen).

De werknemers die tewerkgesteld zijn bij werkgevers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de Elektriciens PC 149.01: installatie en distributie, hebben ook recht op 12 inhaalrustdagen tenzij in de onderneming een effectieve arbeidsduurvermindering (38 uur per week) of een combinatie van inhaalrust en effectieve arbeidsduurvermindering wordt doorgevoerd. De data van deze inhaalrustdagen mogen op het vlak van de onderneming worden bepaald.

3 FEESTDAGEN 2021

De kalender van de wettelijke feestdagen voor 2021 ziet er als volgt uit:

Vrijdag, 1 januari 2021Nieuwjaar 
Maandag, 5 april 2021Paasmaandag 
Zaterdag, 1 mei 2021Feest van de ArbeidVerplichte vervangingsdag voor de bouwsector ingevolge een beslissing van het paritair comité: vrijdag, 14 mei 2021
Donderdag, 13 mei 2021Hemelvaartsdag 
Maandag, 24 mei 2021Pinkstermaandag 
Woensdag, 21 juli 2021Nationale Feestdag 
Zondag, 15 augustus 2021O.L.V.-HemelvaartMoet vervangen worden door een werkdag; aanbevolen vervangingsdag: maandag, 16 augustus 2021
Maandag, 1 november 2021Allerheiligen 
Donderdag, 11 november 2021Wapenstilstand 
Zaterdag, 25 december 2021KerstmisVerplichte vervangingsdag voor de bouwsector ingevolge een beslissing van het paritair comité: maandag, 27 december 2021

4 BEKENDMAKING

Feestdagen


De data van de feestdagen moeten net zoals de 12 inhaalrustdagen in het arbeidsreglement vermeld worden.

Ingevolge een beslissing van het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf van 9 januari 2020 moet de feestdag van zaterdag, 1 mei 2021 verplicht worden vervangen door vrijdag, 14 mei 2021 en de feestdag van zaterdag, 25 december 2021 door maandag, 27 december 2021.

De feestdag van zondag, 15 augustus 2021 moet vervangen worden door een werkdag. U dient hiervoor vóór 15 december 2020 te overleggen met uw werknemers of vakbondsafvaardiging. Indien er geen akkoord wordt bereikt wordt de feestdag van zondag, 15 augustus 2021 vervangen door maandag, 16 augustus 2021. Voor de Provincie Antwerpen is de aanbevolen vervangingsdag vastgelegd op maandag, 16 augustus 2021.

Vóór 15 december 2020 dient elke werkgever een ondertekend en gedagtekend bericht aan te plakken in de onderneming waarin de vervangingsdag van de feestdag van zondag, 15 augustus 2021 wordt vermeld. Een kopie van dit bericht moet aan het arbeidsreglement worden gehecht.

Vakantie

De vaststelling van de data van de jaarlijkse vakantie 2021 dient op ondernemingsvlak te gebeuren. Met de syndicale afvaardiging of bij afwezigheid ervan de werknemers zelf, moet er een akkoord gemaakt worden. Zodra een akkoord is bereikt, dient een bericht met de opgave van de data van de jaarlijkse vakantie aan het arbeidsreglement gehecht te worden.

In het arbeidsreglement moet ook vermeld worden:

 • ofwel de duur van de jaarlijkse vakantie en de modaliteiten voor de toekenning van de vakantie;
 • ofwel de verwijzing naar de wettelijke of reglementaire bepalingen, met name het KB van 30 maart 1967 inzake de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie voor werknemers.

Deze vermelding mag in het arbeidsreglement ingevoerd worden zonder dat de procedure voor wijziging van het arbeidsreglement moet gevolgd worden. Elke werknemer moet wel een kopie van deze aanvulling ontvangen en in principe dient ook een afschrift te worden toegezonden aan het Toezicht op de Sociale Wetten. Deze aanvulling moet toegevoegd worden aan het arbeidsreglement dat ter beschikking ligt van de werknemers op een gemakkelijk toegankelijke plaats in de onderneming.

Van het bericht met de vermelding van de data van de jaarlijkse vakantie en van de vervangingsdag van de voormelde feestdagen dient er een afschrift te worden overgemaakt aan het Toezicht op de Sociale Wetten:

voor het arrondissement Antwerpen:
Theater Building
Italiëlei 124 bus 56
2000 ANTWERPEN
Tel.: 02 233 42 30
e-mail: tsw.antwerpen@werk.belgie.be

voor het arrondissement Mechelen:
Louizastraat 1
2800 MECHELEN
Tel.: 02 233 46 40
e-mail: tsw.mechelen@werk.belgie.be

Voor het arrondissement Turnhout:
Warandestraat 49
2300 Turnhout
Tel.: 02 235 55 00
e-mail: tsw.turnhout@werk.belgie.be

U moet uw vakantie-akkoord 2021 slechts aan het Toezicht op de Sociale Wetten meedelen wanneer dit afwijkt van het voorstel van uw regionale Embuild. Voor de ondernemingen die het voorstel van de Embuild Antwerpen volledig toepassen, heeft het secretariaat reeds het Toezicht op de Sociale Wetten verwittigd.

De melding aan het Toezicht op de Sociale Wetten van de vervangingsdag voor zondag 15 augustus 2021 dient enkel te gebeuren als er een andere vervangingsdag dan maandag, 16 augustus 2021 wordt gekozen. Het secretariaat van de Embuild Antwerpen heeft het Toezicht op de Sociale Wetten reeds van die vervanging verwittigd.

Meer informatie over dit onderwerp?

Ellen Keteleer
03 203 44 04
ellen.keteleer@embuild.be

Dialog

Tekst

Ok Annuleer