Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Overheidsopdrachten, Overheidsopdrachten

Wat is het “spel van de vermoedelijke hoeveelheden” in overheidsopdrachten?

18 december 2023

Het gebruik van vermoedelijke hoeveelheden (VH) in de meetstaat wijst erop dat de uit te voeren hoeveelheden door de aanbesteder niet met zekerheid kunnen worden bepaald.

Als de werkelijk uitgevoerde hoeveelheid (fel) afwijkt, kan een procedure worden gevolgd om een aanpassing van de eenheidsprijs te verkrijgen (art. 81 AUR)

Recent nam een aanbesteder volgende beslissing waarbij een post uit de opdracht werd genomen, onder volgende motivering:


𝘏𝘦𝘭𝘢𝘢𝘴 𝘣𝘦𝘴𝘤𝘩𝘪𝘬𝘵𝘦𝘯 𝘸𝘪𝘫 𝘰𝘷𝘦𝘳 𝘨𝘦𝘦𝘯 𝘢𝘭𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘵𝘪𝘦𝘷𝘦 𝘣𝘦𝘴𝘭𝘪𝘴𝘴𝘪𝘯𝘨𝘴𝘮𝘰𝘨𝘦𝘭𝘪𝘫𝘬𝘩𝘦𝘪𝘥 𝘥𝘢𝘯 𝘰𝘷𝘦𝘳 𝘵𝘦 𝘨𝘢𝘢𝘯 𝘵𝘰𝘵 𝘥𝘦 𝘱𝘭𝘢𝘢𝘵𝘴𝘪𝘯𝘨 𝘷𝘢𝘯 𝘦𝘦𝘯 𝘯𝘪𝘦𝘶𝘸𝘦 𝘰𝘷𝘦𝘳𝘩𝘦𝘪𝘥𝘴𝘰𝘱𝘥𝘳𝘢𝘤𝘩𝘵. Dit 𝘰𝘮𝘸𝘪𝘭𝘭𝘦 𝘷𝘢𝘯 𝘥𝘦 𝘧𝘰𝘶𝘵𝘦𝘯 𝘥𝘪𝘦 𝘨𝘦𝘮𝘢𝘢𝘬𝘵 𝘸𝘦𝘳𝘥𝘦𝘯 𝘣𝘪𝘫 𝘥𝘦 𝘥𝘰𝘰𝘳 𝘥𝘦 𝘢𝘳𝘤𝘩𝘪𝘵𝘦𝘤𝘵 𝘢𝘢𝘯𝘨𝘦𝘭𝘦𝘷𝘦𝘳𝘥𝘦 𝘮𝘦𝘦𝘵𝘴𝘵𝘢𝘢𝘵.

𝘋𝘦𝘻𝘦 𝘮𝘢𝘵𝘦𝘳𝘪ë𝘭𝘦 𝘷𝘦𝘳𝘨𝘪𝘴𝘴𝘪𝘯𝘨 𝘥𝘰𝘰𝘳𝘣𝘳𝘦𝘦𝘬𝘵 𝘥𝘦 𝘵𝘰𝘦𝘱𝘢𝘴𝘴𝘪𝘯𝘨 𝘷𝘢𝘯 𝘢𝘳𝘵𝘪𝘬𝘦𝘭 81 𝘒𝘉 𝘜𝘪𝘵𝘷𝘰𝘦𝘳𝘪𝘯𝘨 (‘𝘴𝘱𝘦𝘭 𝘷𝘦𝘳𝘮𝘰𝘦𝘥𝘦𝘭𝘪𝘫𝘬𝘦 𝘩𝘰𝘦𝘷𝘦𝘦𝘭𝘩𝘦𝘥𝘦𝘯’). D𝘦 𝘮𝘦𝘦𝘳 𝘶𝘪𝘵 𝘵𝘦 𝘷𝘰𝘦𝘳𝘦𝘯 𝘩𝘰𝘦𝘷𝘦𝘦𝘭𝘩𝘦𝘥𝘦𝘯 werden 𝘯𝘪𝘦𝘵 𝘷𝘦𝘳𝘰𝘰𝘳𝘻𝘢𝘢𝘬𝘵 𝘥𝘰𝘰𝘳 𝘩𝘦𝘵 𝘴𝘱𝘦𝘭 𝘷𝘢𝘯 𝘷𝘦𝘳𝘮𝘰𝘦𝘥𝘦𝘭𝘪𝘫𝘬𝘦 𝘩𝘰𝘦𝘷𝘦𝘦𝘭𝘩𝘦𝘥𝘦𝘯 𝘮𝘢𝘢𝘳 𝘰𝘮𝘸𝘪𝘭𝘭𝘦 𝘷𝘢𝘯 𝘦𝘦𝘯 𝘧𝘰𝘶𝘵𝘪𝘦𝘧 𝘰𝘱𝘨𝘦𝘯𝘰𝘮𝘦𝘯 𝘩𝘰𝘦𝘷𝘦𝘦𝘭𝘩𝘦𝘪𝘥 𝘪𝘯 𝘥𝘦 𝘮𝘦𝘦𝘵𝘴𝘵𝘢𝘢𝘵.


De motivering van de aanbesteder kan niet worden bijgetreden.

Artikel 81 AUR bevat namelijk geen bovengrens voor de toepassing ervan.
Wel integendeel: het artikel gaat ervan uit dat de werkelijk uit te voeren hoeveelheden ver boven de aangegeven vermoedelijke hoeveelheden kunnen liggen. Zo is een prijsverhoging maar mogelijk “wanneer de werkelijk uitgevoerde hoeveelheden van een post volgens prijslijst het drievoudige (!) overtreffen …”.

Men moet dus al het drievoudige van de aangeduide vermoedelijke hoeveelheden overtreffen wil men recht hebben op een prijsherziening.
 
In tegensteling tot wat de betrokken aanbesteder schijnt aan te nemen, gaat het uitvoeren van grotere hoeveelheden dan wat als VH was vermeld, niet over het uitvoeren van “meerwerken” waarvoor een bevel tot wijziging zou moeten geven worden. Laat staan een nieuwe opdracht zou moeten worden uitgeschreven. Samengevat: een veel grotere werkelijkheid hoeveelheid dan voorzien in VH is geen “meerwerk” maar valt onder de procedure van artikel 81 AUR.

Masterclass overheidsopdrachten

Op 4 maart organiseert Embuild Antwerpen haar Masterclass overheidsopdrachten over hoeveelheden tijdens overheidsopdrachten. Daar bespreken topadvocaten Kris Lemmens, Christophe Lenders, Ann Eeckhout & Marco Schoups alles wat u moet weten over hoeveelheden bij een openbare aanbestedingen.

Meer vragen bij dit onderwerp?

Word lid

Dialog

Tekst

Ok Annuleer