Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Sociaal recht, Loon en andere voordelen

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing | bijkomdende formaliteiten voor ploegenarbeid en overwerk

13 juni 2022

Bedrijven kunnen genieten van een gedeeltelijke vrijstelling bij de doorstorting van bedrijfsvoorheffingen. Om dit aan te kunnen tonen moeten ze wel gebruik maken van een nominatieve lijst voor elke vrijstelling waarvoor ze in aanmerking willen komen.

Deze week zijn er zowel voor de vrijstelling van ploegenarbeid als voor die van overwerk enkele formaliteiten bijgekomen die in de nominatieve lijst moeten komen.

Bijkomende formaliteiten vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing bij ploegenarbeid

De nominatieve lijst moeten maandelijks moeten bijgehouden worden voor de betaalde lonen vanaf 1 april 2022. Dit hoeft niet ingediend te worden, maar dient enkel als bewijs tijdens een fiscale controle.

In de nominatieve lijst moet staan:

 • Wat zijn/haar volledige identiteit is
 • Het aantal verrichte uren in ploegenarbeid
 • het aantal effectief gepresteerde uren
 • de locatie van de werven
 • het bedrag van de belastbare bezoldigingen en de daarop ingehouden bedrijfsvoorheffing
 • het bedrag van het bruto-uurloon
 • Het bewijs van elke werf dat de werkmelding bij de RSZ werd gedaan
  • Indien geen aanmelding vereist was moet u dit aantonen

Bijkomende formaliteiten vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing bij overuren

Werkgevers die dit soort vrijstelling willen toepassen op overuren moeten hier ook een nominatieve lijst voor bijhouden. Deze is gelijkaardig aan de lijst bij ploegenarbeid, maar heeft wel een paar verschillen.

Wat moet er in deze nominatieve lijst?

 • De volledige identiteit
 • het aantal uren overwerk dat (overeenkomstig de arbeidswet van 1971 of het KB nr. 213) recht geeft op een wettelijke overwerktoeslag
 • de berekeningsgrondslag van deze overwerktoeslag
 • de periode van het jaar waarin de werknemer overuren heeft gepresteerd

MEER VRAGEN OVER DIT ONDERWERP?


Ellen Keteleer
Juridisch adviseur sociaal recht
03 203 44 04
ellen.keteleer@embuild.be

MEER VRAGEN OVER DIT ONDERWERP?

Catheline De Vree
Juridisch adviseur sociaal recht en bouwrecht
03 203 44 10
catheline.devree@embuild.be

Dialog

Tekst

Ok Annuleer