Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Sociaal recht, IPA 2021 - 2022, Sociale dialoog

Voorlopige verlenging cao’s PC 124

18 oktober 2021

In het paritair comité voor het Bouwbedrijf zijn momenteel de onderhandelingen lopende voor een nieuwe cao 2021-2022. In afwachting van het resultaat van de onderhandelingen zijn de sociale partners overeengekomen om een aantal sectorale regelingen voorlopig te verlengen of te hernieuwen tot 15 november 2021:

  • De algemene regeling SWT vanaf 62 jaar. De specifieke regelingen (lange loopbaan & ongeschikten) werden voorlopig niet verlengd (vereisen het optrekken van de minimumleeftijd naar 60 jaar).
  • De sectorale regeling van de landingsbanen. Voor zover zij aan de voorwaarden voldoen, kunnen arbeiders voorlopig opnieuw instappen in een landingsbaan (1/5e vermindering of halftijds) en hiervoor een uitkering van de RVA ontvangen. De minimumleeftijd bedraagt 55 jaar (ook voor een halftijdse landingsbaan waarvoor de leeftijd al is aangepast aan de nieuw cao van de Nationale Arbeidsraad).
  • De sectorale regeling inzake outplacement (tussenkomt van Constructiv in de kosten van de outplacementbegeleiding in het kader van de bijzondere regeling bij ontslag van een werknemer die de leeftijd van 45 jaar heeft bereikt en bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht)
  • Bestaanszekerheid: de toekenning door Constructiv van de aanvullende werkloosheidsuitkeringen en van de tussenkomst bij werkverwijdering (maatregel moederschapsbescherming)

MEER VRAGEN OVER DIT ONDERWERP?


Ellen Keteleer
Juridisch adviseur sociaal recht
03 203 44 04
ellen.keteleer@embuild.be

Dialog

Tekst

Ok Annuleer