Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Sociaal recht, Arbeidstijdorganisatie, Feestdagen

Vervanging van feestdagen en vakantiekalender 2024

03 november 2023

Wanneer een feestdag met een zondag of een gewone inactiviteitsdag samenvalt, wordt hij door een gewone activiteitsdag vervangen. Over de enige feestdag die in 2024 moet worden vervangen (zaterdag 21 juli) werd een beslissing genomen door het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf (vervangen door vrijdag 16 augustus 2024). Er zijn dus geen andere feestdagen die in 2024 moeten worden vervangen. 

Vergeet echter niet om vóór 15 december van het voorgaande jaar een bericht op te hangen in de gebouwen van het bedrijf met vermelding van de vervangende dagen voor feestdagen die samenvallen met een zondag of een gewone inactiviteitsdag.

Bij deze gelegenheid kan de werkgever ook de data van de collectieve sluitingen voor de jaarlijkse vakantie en de data van de rustdagen meedelen. Een overzicht van deze data kun je op onze website terugvinden.

Dialog

Tekst

Ok Annuleer