Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Sociaal recht, Arbeidstijdorganisatie

Verplichting tot telewerken

22 november 2021

Verplicht telewerken wordt verlengd tot 19 december. Iedereen die van thuis uit zijn of haar werk kan uitoefenen moet verplicht minimum 4 dagen per week thuiswerken. Op 15 december komt er een nieuw overlegcomité samen die deze maatregel zal herbekijken.

Telethuiswerk

Telethuiswerk is opnieuw verplicht. Iedereen binnen een onderneming of vereniging moet vanaf vandaag – 22 november 2021 – verplicht 4 dagen per week thuiswerken, tenzij dit onmogelijk is door de aard van de functie of het de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening in gedrang brengt. Deze eerste fase loopt tot en met 12 december.

Vanaf 13 december start een tweede fase waarin het aantal verplichte telethuiswerkdagen daalt naar 3 dagen per week. Deze tweede fase loopt tot en met 28 januari 2022.

Terugkeermomenten

Ondernemingen mogen 1 dag per week een terugkeermoment organiseren voor werknemers die verplicht thuiswerken. Bedrijven moeten zich zo organiseren dat op de terugkomdag maximum 20% van de medewerkers voor wie thuiswerk verplicht is, aanwezig is.

De terugkeermomenten gebeuren onder volgende voorwaarden:

 • in onderling akkoord tussen de medewerkers en de ondernemingen. Medewerkers kunnen niet verplicht worden om deel te nemen aan de terugkeermomenten;
 • ter bevordering van het psychosociaal welzijn en de teamgeest;
 • medewerkers moeten vooraf de nodige instructies krijgen over de maatregelen die een terugkeer veilig doen verlopen;
 • medewerkers moeten geïnformeerd worden dat ze niet mogen terugkeren naar de arbeidsplaats als ze zich ziek voelen, ziektesymptomen vertonen of zich in een quarantainesituatie bevinden;
 • de werkgever mag geen gevolg verbinden aan het terugkommoment voor zijn werknemers;
 • de verplaatsing van – en naar de arbeidsplaatsen tijdens de piekuren van het openbaar vervoer of via carpooling moet zo veel mogelijk vermeden worden;
 • de beslissing om terugkeermomenten te organiseren moet gebeuren met inachtneming van de regels van het sociaal overleg in de onderneming, waarbij alle voorwaarden worden afgetoetst.

Voor KMO’s waar minder dan tien personen werken, mogen maximum vijf personen van diegenen voor wie het telewerk verplicht is, tegelijk aanwezig zijn.

Vanaf 13 december mogen ondernemingen maximum 2 dagen per week een terugkeermoment organiseren. Op de terugkomdagen mag maximum 40 % van de medewerkers voor wie thuiswerk verplicht is, aanwezig zijn.

Telewerkaangifte

De RSZ heeft dit weekend zijn telewerktool opnieuw online gezet, grotendeels volgens dezelfde modaliteiten als in het voorjaar.

Alle werkgevers moeten maandelijks een beperkt aantal gegevens aan de RSZ meedelen:

 • Het aantal personen werkzaam in de onderneming. Wanneer de onderneming meerdere vestigingen heeft, moet dat per vestigingseenheid vermeld worden.
 • Het aantal medewerkers van de onderneming die een functie uitoefenen waarbij telewerk onmogelijk is. Wanneer de onderneming meerdere vestigingen heeft, moet dat per vestigingseenheid vermeld worden.

De verplichting geldt voor alle werkgevers, behalve voor KMO’s waar minder dan 5 personen werkzaam zijn, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie.

De aangifte heeft betrekking op de situatie van de eerste werkdag van de maand en moet ingediend zijn uiterlijk op de 6de kalenderdag van de maand.

Concreet:

 • Voor de periode tot en met 31 december gaat het over de situatie op woensdag 24 november 2021. Deze aangifte moet uiterlijk op dinsdag 30 november 2021 ingediend zijn.
 • De situatie op 3 januari 2022 dient aangegeven uiterlijk donderdag 6 januari 2022.

Als het aantal personen dat werkt bij de onderneming en het aantal personen waarvoor telewerk onmogelijk is, niet is gewijzigd sinds de laatste geldige aangifte moet er geen nieuwe aangifte worden ingediend.

De onlinedienst zal beschikbaar zijn vanaf woensdag 24 november. U kan deze op de website van de RSZ terugvinden, alsook de praktische informatie rond het invullen van de telewerkaangifte.

De sociale inspectiediensten zullen de data in de telewerktool als referentiepunt hanteren wanneer zij het telewerk controleren. Wie kan telewerken, maar toch in het bedrijf aanwezig is, zal zijn of haar aanwezigheid moeten kunnen verantwoorden.

Attest

De werkgever is verplicht om aan alle medewerkers waarvoor telewerk onmogelijk is een attest of ander bewijsstuk te bezorgen dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de arbeidsplaats aantoont. Aan arbeiders of bedienden die werkzaam zijn op werven en dus niet in de vestigingseenheid moet er geen attest afgeleverd worden.

Maatregelen op het werk

Wanneer de werknemers aanwezig zijn op de werkvloer nemen de ondernemingen steeds de nodige maatregelen om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon en het verplicht dragen van het masker.

Voor alle preventiemaatregelen verwijzen we naar de regels die werden vastgelegd in de Generieke Gids.

MEER VRAGEN OVER DIT ONDERWERP?


Ellen Keteleer
Juridisch adviseur sociaal recht
03 203 44 04
ellen.keteleer@embuild.be

Dialog

Tekst

Ok Annuleer