Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Sociaal recht, Mobiliteit

Verplaatsingsvergoeding en fietsvergoeding

09 februari 2024

Verplaatsingsvergoeding

De nieuwe barema’s verplaatsingskosten (arbeiders PC 124 en bedienden PC 200) geldig vanaf 1 februari 2024 zijn beschikbaar en kan je nu raadplegen.

Voor de arbeiders PC 124 gaat het om een aanpassing van het bedrag van de terugbetaling van de reiskosten in de barema’s A (trein) en B (ander vervoer).

In overeenstemming met de cao is de terugbetaling van de reiskosten uitgedrukt in een weekbedrag. Als de afstanden die de arbeider dagelijks aflegt verschillend zijn, moet je de tussenkomst pro rata berekenen.

Het bedrag van hun mobiliteitsvergoeding blijft ongewijzigd.

Voor de bedienden PC 200 gaat het om een aanpassing van de tussenkomsten in de reiskosten per trein en met eigen vervoer. Er is nu ook een specifiek barema beschikbaar met de werkgeverstussenkomsten in de flexabonnementen van de NMBS.

Voor je bedienden die hun eigen vervoermiddel gebruiken, ben je als werkgever enkel verplicht om tussen te komen in de kosten als hun jaarlijkse bruto bezoldiging het bedrag van 34.654 euro (sinds 1 januari 2024) niet overschrijdt. Bij openbaar vervoer is er geen loongrens.

Fietsvergoeding

Het bedrag van de fietsvergoeding in het PC 124 is door de cao van 26 juni 2023 gelijkgeschakeld aan het bedrag bepaald in de cao 164 van de NAR. Dit bedrag is op 1 januari 2024 geïndexeerd is naar 0,28 euro/km (+0,01 euro), zodat dit bedrag ook van toepassing is in het PC 124 sinds begin dit jaar.

In het PC 200 wijzigt de fietsvergoeding (0,20 euro/km) voorlopig niet (verhoging voorzien op 1 juli 2024 naar 0,27 euro/km).

Dialog

Tekst

Ok Annuleer