Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Sociaal recht, Arbeidstijdorganisatie, Overuren

Verlenging vrijwillige relance-overuren ?

17 maart 2023

De regeling van 120 relance overuren, die op 31 december 2022 afliep, wordt verlengd tot 30 juni 2025.

Dat werd door de interprofessionele partners bepaald in een ontwerp van afsprakenkader voor de jaren 2023-2024. De sociale partners moeten dit interprofessioneel ontwerpakkoord nog eerst voorleggen aan hun achterban en daarna zal de federale regering dit nog moeten goedkeuren.

We herhalen nog even de voorwaarden en modaliteiten van deze relance-overuren.

Voor deze 120 relance overuren moet geen overloontoeslag van 50% of 100% betaald worden en moet er geen inhaalrust worden toegekend. Deze uren moeten niet aangerekend worden op de interne grens (maximaal aantal overuren in een referteperiode). Bovendien zijn ze ook vrijgesteld van RSZ en bedrijfsvoorheffing.

Om beroep te kunnen doen op de relance overuren moet voorafgaand schriftelijke overeenkomst afgesloten te worden tussen de werkgever en de werknemer. Deze overeenkomst is geldig voor een hernieuwbare periode van 6 maanden. Dit akkoord moet uitdrukkelijk en voorafgaand aan de betrokken periode worden afgesloten.


 Van zodra er meer nieuws is, houden wij u op de hoogte!

Dialog

Tekst

Ok Annuleer