Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Sociaal recht, Arbeidstijdorganisatie, Telewerk

Thuiswerk nieuwe norm | woon-werkvergoeding en vergoeding voor thuiswerk

19 oktober 2020

Vanaf vandaag is thuiswerk de regel bij alle ondernemingen. Dat wanneer de functie zich ertoe leent en in de mate dat de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten en de dienstverlening dit toelaten. Zo bepaalt Het nieuwe Ministrieel Besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Alle ondernemingen kunnen nog steeds goed georganiseerde terugkeermomenten organiseren met respect voor de sanitaire voorschriften.

Indien telethuiswerk niet wordt toegepast, moeten ondernemingen alle noodzakelijke maatregelen nemen om de maximale naleving van de regels van social distancing te garanderen, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.

Voor onze bouwwerven verandert er weinig. De nieuwe maatregel is vooral belangrijk voor de bedienden in de kantoren.

Woon-werkvergoeding

De werkgever is geen woon-werkvergoeding verschuldigd voor de dagen dat de werknemer van thuis uit werkt. Er is die dag immers geen woon-werkverplaatsing. Aangezien de werknemer geen verplaatsingskosten heeft, is het dan ook logisch dat de werkgever deze onkosten niet moet vergoeden.

Op woon- werkvergoedingen zijn normaal gezien geen sociale zekerheidsbijdragen (RSZ) verschuldigd. Voor de RSZ zijn deze vergoedingen immers geen loon. Indien u toch een woon-werkvergoeding betaalt voor de dagen dat uw werknemer van thuis uit werkt, zal deze vergoeding wel beschouwd worden als loon. Bijgevolg is er dan zowel RSZ als bedrijfsvoorheffing op verschuldigd.

Professionele verplaatsingen

Dat betekent niet dat de werkgever nooit een verplaatsingsvergoeding is verschuldigd. Mogelijk zal uw werknemer tijdens die dagen van thuiswerk toch nog bepaalde professionele verplaatsingen moeten afleggen met de eigen wagen of fiets. In dat geval kan er een terugbetaling van deze kosten gevraagd worden.

De vergoeding voor professionele verplaatsingen is niet onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen en niet belastbaar. De werkgever moet dan wel de grensbedragen respecteren die worden aanvaard door de fiscus en de RSZ. Voor professionele verplaatsingen met de eigen wagen is dit 0,3542 €/km, voor professionele verplaatsingen met de eigen (elektrische) fiets is dit 0,24€/km.

Vergoeding voor thuiswerk

Als werkgever kan je een bureauvergoeding voor thuiswerk toekennen die bedoeld is om de kosten voor verwarming, onderhoud, elektriciteit, klein bureaugereedschap,… te dekken.

Deze maandelijkse vergoeding bedraagt 129,48 € (vanaf 1 april 2020) en kan vrij van sociale zekerheidsbijdragen toegekend worden aan alle werknemers die van thuis uit werken. Ook aan werknemers die vóór de Covid-19 maatregelen niet van thuis uit werkten, en dus ook zonder dat er een formele thuiswerkovereenkomst werd afgesloten.

Bovenop de bureauvergoeding kan je ook een bijkomende vergoeding tot 40€/maand betalen voor:

  • Gebruik van de eigen PC – een forfait van max. 20 EUR per maand wordt aanvaard;
  • Gebruik van de eigen internetverbinding – een forfait van max. 20 EUR per maand wordt aanvaard

Als werkgever mag je ook andere kosten die de werknemer moet maken (gebruik eigen telefoon, aankoop van een scherm of een scanner, …) terugbetalen. Daarvoor geldt er geen algemeen forfait, de terugbetaling moet gebaseerd zijn op de werkelijke kosten. De werknemer moet deze kosten effectief kunnen aantonen (bijv. dmv een aankoopfactuur).

De vergoeding van maximaal 129,48 € is voor de werknemer bovendien een niet-belastbare terugbetaling van eigen kosten aan de werkgever, indien rekening wordt gehouden met bepaalde voorwaarden (bijv. minstens 5 werkdagen per maand, namenlijst, …). Meer informatie over de voorwaarden kan u terugvinden in de Circulaire 2020/C/100 over kosten eigen aan de werkgever voor thuiswerk.

Deze regels betreffen het occasioneel thuiswerk in functie van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Structureel telewerk moet immers vrijwillig ingevoerd worden op basis van cao nr. 85.

MEER VRAGEN OVER DIT ONDERWERP?


Ellen Keteleer
03 203 44 04
Ellen.keteleer@embuild.be

Dialog

Tekst

Ok Annuleer