Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Gewaarborgd loon, Sociaal recht, Loopbaan

Te laat op het werk toekomen

27 januari 2022

Wanneer een werknemer laattijdig op het werk toekomt, is het in eerste instantie belangrijk dat de werknemer de werkgever hiervan onmiddellijk verwittigt zodat de werkgever zich kan organiseren en er eventueel kan worden afgesproken wat te doen in deze situatie.

Of de werknemer aanspraak kan maken op gewaarborgd loon, zal afhangen van de specifieke situatie.

Een werknemer die te laat op het werk toekomt, heeft immers enkel recht op gewaarborgd loon wanneer de voorwaar­den van artikel 27, 1° van de Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten vervuld zijn:

  1. De werknemer moet geschikt zijn om te werken op het ogenblik dat hij zich naar het werk begeeft;
  2. De werknemer moet zich normaal naar het werk begeven hebben; Dit wil zeggen op het normale tijdstip, met het vervoersmiddel dat hij gewoonlijk gebruikt, vanaf zijn woonplaats en via de gebruikelijke weg;
  3. De oorzaak van de vertraging of het niet-opdagen moet zich voordoen op de weg naar het werk, niet daarvoor of daarbuiten. De werknemer moet zijn woning dus verlaten hebben.
  4. De vertraging of het niet op het werk toekomen, moet onafhankelijk zijn van de wil van de werknemer. De oorzaak mag dus niet te wijten zijn aan een gebrek aan voorzorgsmaatregelen vanwege de werknemer. De werknemer zal indien nodig hiervan het bewijs moeten leveren.

De juiste grenzen van deze voorwaarden zijn steeds een feitenkwestie waarover de rechter kan oordelen.

Het is bovendien aanbevolen om de werknemer die regelmatig ongerechtvaardigd te laat komt telkens een schriftelijke verwittiging te versturen. Doe dit aangetekend of laat de werknemer voor ontvangst tekenen zodat deze brieven eventueel als bewijs kunnen gebruikt worden.

Bron: artikel 27 van de Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978

MEER VRAGEN OVER DIT ONDERWERP?


Ellen Keteleer
Juridisch adviseur sociaal recht
03 203 44 04
ellen.keteleer@embuild.be

Dialog

Tekst

Ok Annuleer