Th. Van Rijswijckplaats 7 - 2000 Antwerpen

03 203 44 00

Kleinhoefstraat 6 - 2440 Geel

014 63 95 70

Lid worden

Sociaal recht, Sociale verkiezingen, Sociale dialoog

Stap 4 in de procedure: stopzetting van de verkiezingsprocedure – na te leven tussen 20 maart en 2 april 2024*

09 februari 2024

De vierde en laatste procedurestap bestaat in de volledige stopzetting van de verkiezingsprocedure wegens het ontbreken van kandidatenlijsten. Hiermee neemt de socialeverkiezingsprocedure een einde in de bouwondernemingen.

Als de werknemersorganisaties de door de reglementering voorgeschreven kandidaturen niet hebben voorgedragen, wordt de verkiezingsprocedure stopgezet wegens het ontbreken van kandidatenlijsten. Dan kan de werkgever, ten vroegste op dag X+36, vaststellen dat de procedure is beëindigd.

De volledige stopzetting van de procedure dient te worden meegedeeld op een modeldocument. Dit moet worden aangeplakt op dezelfde plaats als het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt. Het zal ook worden bezorgd aan de representatieve organisaties van werknemers en kaderleden (bij afzonderlijke vertegenwoordiging van de kaderleden) ofwel door het te uploaden via de webapplicatie van de FOD Werkgelegenheid, ofwel bij een ter post aangetekende brief. Dit bericht moet in de onderneming aangeplakt blijven tot dag Y+86.

De verschillende te gebruiken documenten zijn beschikbaar en kunnen worden gedownload van de website van de FOD Werkgelegenheid.  Een meer gedetailleerd overzicht van wat u in elk van deze stappen moet doen, kan u terugvinden op onze website.

De webapplicatie “sociale verkiezingen 2024” is toegankelijk via https://www.sociale-verkiezingen.belgie.be.

*Afhankelijk van de datum waarop dag X en dag Y zijn vastgelegd

Dialog

Tekst

Ok Annuleer